• Sök
  • Hjälp-
    medel
Björksätraskolan

Välkommen till Björksätraskolan F-6

Våra barn och ungdomar är mellan 6 och 13 år och vi som har ansvaret för dem är något äldre. Tillsammans är vi cirka 300 personer, alla olika.
Skolan ligger mitt i stadsdelen Björksätra och har många barn från olika kulturer. Eleverna erbjuds att studera sitt modersmål samt att få studiehandledning.

Vårt hus, som är från 1971, är byggt i ett härligt tegelmaterial och under taket  finns fritidshem, förskoleklasser och åldershomogena klasser åk 1-6.

Arbetet på Björksätraskolan präglas av öppenhet. Alla har möjligheter att utifrån sina kompetenser arbeta med IT-hjälpmedel och alla som kan lite mer än andra, delger gärna sina kunskaper. Vi arbetar med en stor mångfald av elever med olika kunskaper och erfarenheter. Därför arbetar vi på olika sätt utifrån elevernas behov.

Kulturarbete är en del som vi satsar mycket tid på. Många av våra elever spelar olika instrument. Kulturskolan är en samarbetspartner som betyder mycket för Björksätraskolan.

Besök oss gärna!

Medarbetare och elever

Våra omkring 290 elever och 30 medarbetare arbetar i enheterna:förskoleklasser/ fritidsverksamhet, Roten (åk 1-3) och Stammen (åk 4-5).


Kontaktinformation

Björksätraskolan
Björksätra Mitt
811 50 Sandviken
026-24 17 76

Rektor: Jörgen Andersson
026-24 15 50 eller 070-275 58 82
jorgen.s.andersson@utb.sandviken.se

Skolans dokument

Sidan uppdaterad: 2015-06-17

Kontakta sidansvarig: