TRANSLATE
  • Sök
  • Hjälp-
    medel

Buller

Buller är allt oönskat ljud. I dagens samhälle, särskilt i tätorterna, finns en mängd ljud som kan uppfattas som störande. Störningskällan kan vara grannen, trafiken, industrier, fläktar, diskotek, krogar, konserter (såväl inomhus som utomhus), biografer, flygtrafik, tågtrafik eller en byggarbetsplats. En del buller måste vi dock acceptera, men vid återkommande störningar kan det vara befogat att vidta åtgärder.
 
Buller kan negativt påverka vår hälsa. Exempelvis kan buller störa vår nattsömn, leda till irritation och sänka livskvaliteten, leda till stress, minska koncentrationsförmågan samt försämra inlärningsförmågan.

Om du känner dig störd bör du först kontakta den som orsakar störningen. Hjälper inte detta så hör av dig till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Vid klagomål görs först en bedömning av bullret och vid misstanke om att nivån på bullret överskrider gällande riktvärden kan vi ställa krav på att en bullerberäkning eller en bullermätning genomförs av den som orsakar bullret. Det är den som bedriver den störande verksamheten som ska visa att riktvärdena för buller ej överskrids.

Bullermätning är komplicerat och varierande väderförhållanden med mera gör mätresultaten osäkra. Oftast är bullerberäkningar att föredra.

Mer information om buller finns på Naturvårdsverkets hemsida:

Naturvårdsverket - bullerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Tallar på Gunnarudden

Sidan uppdaterad: 2016-06-01
Ansvarig förvaltning/enhet: Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se