TRANSLATE
  • Sök
  • Hjälp-
    medel

Melodifestival i Sandviken 2010

I februari 2010 stod Sandviken som arrangörsstad för delfinal 2 i Melodifestivalen. Under festivalveckan ägde många kringarrangemang rum för att skapa en fest för sandvikenborna och tillresta gäster.

Bilder och filmer från Festivalveckan

Utvärdering av Melodifestivalen i Sandviken

För att få en bra bild av resultatet av Melodifestivalen i Sandviken har kommunen anlitat NordAnalys AB, som har sammanställt och utvärderat det intervjumaterial som gjorts av bland annat elever på Handel och Turismlinjen på Sandvikens Gymnasieskola.
NordAnalys AB gjorde också denna sammanställning för Gävle kommun, när Gävle var arrangörskommun 2007.

I rapporten redovisas en utvärdering av delfinalen till Melodifestivalen och de kringarrangemang som ägde rum i Sandviken i februari 2010.
Fokus i utvärderingen ligger på att beräkna effekterna av arrangemanget i termer av antal besökare och det ekonomiska utfallet av besökarnas konsumtion.

Ta del av rapportenPDF (pdf, 142.5 kB)

Sidan uppdaterad: 2016-06-16
Ansvarig förvaltning/enhet: Kommunstyrelseförvaltningen
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se