• Sök
  • Hjälp-
    medel

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 23 maj 2016, kl 17:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se.
Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta kallelse och bihang


Föredragningslista

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Allmänhetens frågor
4. Information
5. Valärenden
6. Högbo Bruks AB, årsredovisning 2015
7. Sandviken Energi AB, årsredovisning och koncernredovisning 2015
8. Sandviken Energi Elnät AB, årsredovisning 2015
9. Bångbro Kraft AB, årsredovisning 2015
10. Marknad Energi Klimatkontroll MEKKAB AB, årsredovisning 2015
11. Sandviken Energi Vatten AB, årsredovisning 2015
12. Sandvikenhus AB, årsredovisning och koncernredovisning 2015
13. Knuten Fastigheter HB, årsredovisning 2015
14. Sandviken Nyttofastigheter AB, årsredovisning 2015
15. Göransson Arena AB, årsredovisning 2015
16. Sandvikens Specialfastigheter AB, årsredovisning 2015
17. Sandvikens Stadshus AB, årsredovisning och koncernredovisning 2015
18. Beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
19. Beviljande av ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden
20. Beviljande av ansvarsfrihet för individ- och familjeomsorgsnämnden
21. Beviljande av ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden
22. Beviljande av ansvarsfrihet för kunskapsnämnden
23. Beviljande av ansvarsfrihet för omsorgsnämnden
24. Beviljande av ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden
25. Beviljande av ansvarsfrihet för krisledningsnämnden
26. Beviljande av ansvarsfrihet för valnämnden
27. Beviljande av ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland
28. Beviljande av ansvarsfrihet för gemensam nämnd för verksamhetsstöd
29. Beviljande av ansvarsfrihet för gemensam nämnd för hjälpmedelverksamheten, FoU välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län
30. Sandvikens kommun, årsredovisning och koncernredovisning 2015
31. Ersättare för beslutsattestanter inom kommunfullmäktige från och med 1 juli 2016
32. Taxor för badet på Storviks Sportcentrum
33. Revidering av reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inklusive tillägg beträffande tillsyn av sprängämnesprekursorer
34. Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt
35. Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor
36. Svar på motion från (KD) avseende ansvarskontrakt elevförälder-skola
37. Svar på motion från (L) om att utreda möjligheterna samt kostnaderna för att integrera lokaler för rörelse, motion och idrott samt lokaler för slöjd och hantverk ihop med ombyggnaden/nybyggnaden av Ängsbackens äldreboende, etapp 2
38. Svar på medborgarförslag avseende ishall
39. Svar på medborgarförslag om ishall
40. Svar på medborgarförslag om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst.
41. Svar på medborgarförslag om att minska rött kött och processad mat på menyn till förskolor
42. Handlingar för kännedom


Monica Jacobsson
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2016-05-17

Kontakta sidansvarig: