• Sök
 • Hjälp-
  medel

allelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 16 november 2015, kl 17:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se


Hämta kallelse och bihang


Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Allmänhetens frågor
 4. Valärenden
 5. Avkastningskrav för Sandvikenhus AB
 6. Revidering av exploateringsplan hösten 2015
 7. Skattesats för år 2016
 8. Budget för år 2016 samt flerårsplan för åren 2017 och 2018
 9. Delårsrapport för kommunen och kommunkoncernen
 10. Höstrevidering av investeringsplan 2015
 11. Taxor och avgifter 2016 avseende myndighetsutövning Gästrike Räddningstjänst
 12. Taxor för övernattning i skollokaler och idrottshallar
 13. Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer
 14. Frågor
 15. Svar på medborgarförslag avseende nya lyktstolpar
 16. Svar på medborgarförslag om spontanidrottsplats i Järbo
 17. Handlingar för kännedom

Monica Jacobsson
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2015-11-06

Kontakta sidansvarig: