Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 21 november 2016, kl 13:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se.
Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Allmänhetens frågor
4. Valärenden
5. Justering investeringsbudget år 2016
6. Delårsrapport för kommunen och kommunkoncernen för 2016
7. Näringslivsstrategi
8. Förvärv av elnät i Österfärnebo
9. Skattesats för 2017
10. Budget 2017
11. Svar på medborgarförslag om enprocentregel och riktlinjer för konstnärlig utsmyckning av offentlig miljö
12. Svar på motion från (V) om utfasning av mikroplast
13. Svar på interpellation från Per Kihlgren (SD) om situationen för Sandvikens hemlösa
14. Svar på interpellation från Per Kihlgren (SD) om utanförskapsområden
15. Svar på interpellation från Nils Gunnar Kempe (L) om spontanidrottsplats vid Björksätraskolan
16. Svar på interpellation från Nils Gunnar Kempe (L) om Rättviksmodellen
17. Svar på interpellation från Per Kihlgren (SD) om förbud mot mobiltelefon i skolan
18. Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer
19. Frågor
20. Handlingar för kännedom

Monica Jacobsson
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2016-11-24
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se