• Sök
  • Hjälp-
    medel

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 16 februari 2015, kl 17:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se
Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågor

4. Informationer

5. Avsägelser och fyllnadsval

6. Avkastningskrav Sandviken Energi AB

7. Etableringsstöd

8. Drogpolitiskt program

9. Svar på motion från Per-Ola Grönberg (FP) om att införa tjänsten ”skattekollen”

10. Svar på motion om Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

11. Svar på motion från Leif Jönsson (KD) om kommunal borgen för bredbandssatsningar

12. Medborgarförslag angående arbetslösa i utbildning och praktik som väktare för att öka tryggheten bland annat i Sandvikens centrum

13. Svar på interpellation från Mikael Rosén, Bernt Jonsson (V) om Bångbro Kraft AB, deras vattenkraftverk och andra intressen

14. Svar på interpellation från Mats Mattsson (LPo) angående skrotbilar på tomter

15. Svar på interpellation från Mats Mattsson (LPo) om skolskjutsar

16. Svar på medborgarförslag utreda om Säljansborgskyrkan kan användas för ungdomsverksamhet

17. Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

18. Anmälan av Interpellation från Mats Mattsson (LPo) Energiförbrukning i kommunens byggnader

19. Anmälan av Interpellation från Margoth Hansen (LPo) angående frågor som kan inverka på hela kommunens utveckling-var eventuell innebandyhall ska byggas

20. Handlingar för kännedom

Monica Jacobsson 
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2015-02-09

Kontakta sidansvarig: