• Sök
  • Hjälp-
    medel

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 14 december 2015, kl 17:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se


Hämta kallelse och bihang


Föredragningslista

1. Retorikmästarna från Vallhovsskolan
2. Miljöpris 2015
3. Upprop
4. Val av justerare
5. Allmänhetens frågor
6. Valärenden
7. Krisberedskap-styrdokument
8. Risk- och sårbarhetsanalys
9. Plan för extraordinära händelser
10. Handlingsprogram för förebyggande åtgärder (lagen om skydd mot olyckor)
11. Ändring av avtal för gemensam överförmyndare
12. Ramar för borgen och vidareutlåning till de  kommunala bolagen under år 2016
13. Avgifter för borgen och vidareutlåning till de kommunala bolagen under år 2016
14. Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) inkl. fullmäktiges övergripande målsättningar mål och mått för år 2017-2018
15. Policy för föreningsstöd 2016
16. Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer
17. Svar på motion från (SD) om att göra politiska förslag och frågor tillgängliga via Sandvikens kommuns hemsida
18. Svar på medborgarförslag avseende utsmyckning av Sandviken
19. Svar på interpellation från Nils Gunnar Kempe (L) avseende Green Drive Region och vätgasdrift
20. Svar på interpellation från Nils Gunnar Kempe (L) angående Jägarstugan
21. Svar på interpellation från Mikael Rosén (V) om Storsjön
22. Svar på interpellation från Nils Gunnar Kempe (L) gällande uppvärmning och komfortkyla med Geoenergi
23. Svar på interpellation från (KD) avseende vad som görs för att förhindra avhopp från gymnasieskolan
24. Frågor
25. Handlingar för kännedom

Monica Jacobsson
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2015-12-04

Kontakta sidansvarig: