• Sök
  • Hjälp-
    medel

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 15 september 2014, kl 17:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se
Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågor

4. Valärenden

5. Informationer

6. Gemensam budget- och skuldrådgivning

7. Omsorgsresor - avgifter för resor avseende daglig verksamhet LSS

8. Avveckling Regionförbundet Gävleborg

9. Gemensamma utgångspunkter- Riskbruk, missbruk och beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborg

10. Årsredovisning år 2013 för Sandvikens kommuns donationsfonder – Gemensam placering

11. Årsredovisning år 2013 för Viktor Magnussons premie- och stipendiefond

12. Årsredovisning år 2013 för Stiftelsen fonden för partiellt arbetsföra

13. Utebliven utdelning ur donationsfonder år 2014

14. Arbetsordning för kommunfullmäktige

15. Svar på interpellation om de nya vatten taxorna i Sandvikens kommun från Per-Ola Grönberg (FP)

16. Svar på interpellation om elevansvar och fria skolval från Per-Ola Grönberg (FP)

17. Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

18. Handlingar för kännedom

Hans-Olov Frestadius
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2014-09-05

Kontakta sidansvarig: