• Sök
  • Hjälp-
    medel

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 14  september 2015, kl 17:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se
Hämta kallelse och bihang


Föredragningslista

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågor

4. Valärenden

5. Information

6. Redovisning av partistöd för 2014

7. Årsredovisning år 2014 för Viktor Magnussons premie- och stipendiefond

8. Årsredovisning år 2014 för Stiftelsen fonden för partiellt arbetsföra

9. Årssammanställning år 2014 för Sandvikens kommuns donationsfonder-Gemensam planering

10. Allmänna bestämmelser för användning av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sandvikens kommun

11. Medborgarförslag om att slopa tidsbegränsning på parkeringsfickan på Ovansjövägen i Kungsgården

12. Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

13. Svar på interpellation från Hans Olsson (M) eventuell ökad administration inom Sandvikens kommun

14. Svar på motion om tiggeri

15. Handlingar för kännedom

Monica Jacobsson 
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2015-09-07

Kontakta sidansvarig: