• Sök
  • Hjälp-
    medel

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 26 september 2016, kl 17:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se.
Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta kallelse och bihang


Föredragningslista

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Allmänhetens frågor
4. Informationer
5. Valärenden
6. Kalendarium med årsplan 2017
7. Omfördelning av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande
8. Aktualisering av översiktsplan (ÖP)
9. Investering paviljonger Sätralinjens förskola
10. Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor
11. Svar på motion från (V) om att avskaffa allmän visstid
12. Svar på motion avseende fritt wi-fi i Sandvikens kommun
13. Svar på medborgarförslag avseende ny på- och avfart vid korsningen E16/Hammarbyvägen
14. Svar på medborgarförslag om att bygga om korsningen Västerled-Fredriksgatan till rondell
15. Svar på medborgarförslag om bad för funktionsnedsatta
16. Svar på medborgarförslag om utsmyckning av Sandviken
17. Motion avseende återinförande av habiliteringsersättning
18. Handlingar för kännedom

Monica Jacobsson
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2016-09-16
Ansvarig förvaltning/enhet: Kommunstyrelseförvaltningen
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se