• Sök
  • Hjälp-
    medel

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 13 april 2015, kl 17:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se
Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågor

4. Information

5. Temadebatt

6. Valärenden

7. Avyttring av vattenkraftstationerna i Borrsjöån och Tämnarån

8. Justering av exploateringsplan för år 2015

9. Justering av investeringsplan för år 2015

10. Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

11. Svar på medborgarförslag vägbulor på Soldatvägen

12. Svar på interpellation angående frågor som kan inverka på hela kommunens utveckling

13. Handlingar för kännedom

Monica Jacobsson 
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2015-04-02

Kontakta sidansvarig: