• Sök
  • Hjälp-
    medel

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 13 juni 2016, kl 13:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se.
Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta kallelse och bihang


Föredragningslista

 

Utdelning av 2016 års demokratipris

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Allmänhetens frågor
4. Valärenden
5. Redovisning av partistöd för 2015
6. Riktlinje för informationssäkerhet
7. Riktlinjer för användning av dator, mobila enheter och e-post samt fillagring inom Sandvikens kommun
8. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
9. Slutredovisning av större investeringsprojekt färdigställda 2015
10. Investering påbyggnad av paviljong Österfärnebo skola
11. Befolkningsprognos 2016
12. Budgetramar för åren 2017-2019
13. Uppföljning balanserad styrning fullmäktiges mål per april
14. Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer
15. Frågor
16. Svar på medborgarförslag om hundrastgård
17. Handlingar för kännedom


Monica Jacobsson
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2016-06-07

Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Sidansvarig: Angelica Lindberg