Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 14 april 2014, kl 16:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se
Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågor

4. Valärenden

5. Hemställan om borgen i samband med infrastrukturinvestering i Hosjön

6. Justering av investeringsbudget för år 2014

7. Ändring i Gästrike Återvinnares förbundsordning

8. Motion från Mari Lind (S) och Robert Sten (S) om att utreda möjligheter för att ansöka om att välkomna en ”Fristadsförfattare”

9. Medborgarförslag utveckling av Finskt förvaltningsområde

10. Svar på interpellation om brist på legitimerade lärare från Nils-Gunnar Kempe (FP)

11. Svar på interpellation om fotolegitimation i hemtjänsten från Per Kihlgren (SD)

12. Svar på interpellation om starta eget med hjälp av kommunen från Per Kihlgren (SD)

13. Svar på interpellation om kommunkafé från Per Kihlgren (SD)

14. Svar på interpellation om Ungdomsmottagningen från Carl-Ewert Ohlsson (C)

15. Svar på interpellation om värdigt liv från Carl-Ewert Ohlsson (C)

16. Svar på interpellation om föreningslivet  och kostnaderna för detta i Sandvikens kommun från Jonas Klang (M)

17. Svar på interpellation om Göransson Arena från Jonas Klang (M)

18. Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

19. Handlingar för kännedom

20. Debatt

Hans-Olov Frestadius
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2014-04-03

Kontakta sidansvarig:

Sandvikens kommun, 811 80 SANDVIKEN, kommun@sandviken.se, 026-24 00 00