• Sök
  • Hjälp-
    medel

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 17 november 2014, kl 17:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se
Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågor

4. Val av revisorer

5. Information

6. Avsägelser och fyllnadsval

7. Justering av investeringsbudget år 2014

8. Delårsrapport för kommunen och kommunkoncernen för år 2014

9. Samordningsförbund Gävleborg rehabiliteringsfrågor

10. Skattesats 2015

11. Medborgarförslag äldregårdar

12. Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

13. Handlingar för kännedom

Monica Jacobsson 
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2014-11-07

Kontakta sidansvarig: