• Sök
  • Hjälp-
    medel

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 20 oktober 2014, kl 17:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se
Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas

2. Mandatfördelning i Kommunfullmäktige 15 oktober 2014 - 14 oktober 2018

3. Upprop

4. Val av justerare

5. Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i Kommunfullmäktige under innevarande mandatperiod

6. Val av revisorer

7. Val av valberedning

8. Avsägelser och fyllnadsval

9. Allmänhetens frågor

10. Information

11. Riktlinjer med kriterier för trygghetsboenden i Sandvikens kommun

12. Investering i ny projektor samt kablage till kommunfullmäktigesalen

13. Kalendarium 2015

14. Informationssäkerhet

15. Styrande principer för digital samverkan inom Gävleborgs län

16. MEKKAB

17. Svar på medborgarförslag om Bygg enplansradhus med enkel täppa

18. Svar på medborgarförslag om iordningställande av ställplatser för husvagn eller husbil i centralt läge

19. Svar på medborgarförslag ekologisk och närproducerad skolmat

20. Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

21. Handlingar för kännedom

Hans-Olov Frestadius
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2014-10-10

Kontakta sidansvarig: