• Sök
  • Hjälp-
    medel

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 18 maj 2015, kl 17:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se
Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågor

4. Information

5. Valärenden

6. Högbo Bruks AB, årsredovisning 2014

7. Sandviken Energi AB, årsredovisning och koncernredovisning 2014

8. Bångbro Kraft AB, årsredovisning 2014

9. Sandviken Energi Elnät AB, årsredovisning 2014

10. Marknad Energi Klimatkontroll MEKKAB AB, årsredovisning 2014

11. Sandviken Energi Vatten AB, årsredovisning 2014

12. Sandvikenhus AB, årsredovisning och koncernredovisning 2014

13. Knuten Fastigheter HB, årsredovisning 2014

14. Sandviken Nyttofastigheter AB, årsredovisning 2014

15. Göransson Arena AB, årsredovisning 2014

16. Sandvikens Specialfastigheter AB, årsredovisning 2014

17. Sandvikens Stadshus AB, årsredovisning och koncernredovisning 2014

18. Beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen

19. Beviljande av ansvarsfrihet för arbetsmarknad- och trafiknämnden

20. Beviljande av ansvarsfrihet för individ- och familjeomsorgsnämnden

21. Beviljande av ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden

22. Beviljande av ansvarsfrihet för kunskapsnämnden

23. Beviljande av ansvarsfrihet för omsorgsnämnden

24. Beviljande av ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden

25. Beviljande av ansvarsfrihet för krisledningsnämnden

26. Beviljande av ansvarsfrihet för valnämnden

27. Beviljande av ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden

28. Sandvikens kommun, årsredovisning och koncernredovisning 2014

29. Ersättare för beslutsattestanter, Kommunfullmäktige

30. Ägardirektiv

31. Avtal för gemensam nämnd för verksamheter hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet, HelGe

32. Gemensam Samhällsbyggnadsnämnd för Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun

33. Svar på medborgarförslag om fler soptunnor på Hälsans stig samt fimpkorgar och bänkar vid Bessemerskolan/Industrigatan

34. Svar på medborgarförslag om anslagstavla vid bibliotek

35. Svar på motion angående drogtester i skolan

36. Svar på motion avseende rastfadderverksamhet

37. Svar på motion avseende staket längs med kanalen

38. Svar på motion avseende barnomsorgsplatser/dygnet runt

39. Svar på motion avseende enskilda vägar

40. Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

41. Handlingar för kännedom

Monica Jacobsson 
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2015-05-12

Kontakta sidansvarig: