• Sök
  • Hjälp-
    medel

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 16 juni 2014, kl 17:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se
Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1. Demokratipriset 2014

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Allmänhetens frågor

5. Valärenden

6. Uppföljning Balanserad Styrning fullmäktiges mål per april

7. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

8. Revidering av arvodesbestämmelser

9. Bredbandsstrategi

10. Riktlinjer för hantering av hot mot förtroendevalda i Sandvikens kommun

11. Sammanställning av obesvarade motioner och medborgarförslag

12. Budgetramar för år 2015-2017

13. Motion om vindenergikartering för småskaliga vindkraftverk från Nils-Gunnar Kempe, Olov Göransson och Helena Sjöberg (FP)

14. Motion om att fasa ut torv som bränsle i Sandvikens kommun från Nils-Gunnar Kempe (FP)

15. Motion om Giftfri kommun från Veronica Wernersson (C)

16. Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

17. Handlingar för kännedom

Hans-Olov Frestadius
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2014-06-05

Kontakta sidansvarig: