• Sök
  • Hjälp-
    medel

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 18 april 2016, kl 17:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se.
Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta kallelse och bihang


Föredragningslista


1. Upprop

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågor

4. Allmänpolitisk debatt

5. Valärenden

6. Justering av investeringsbudget för år 2016

7. Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

8. Svar på motion från (L) om solkartor

9. Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbro

10. Svar på medborgarförslag om gatulampor vid cykelväg

11. Svar på medborgarförslag sätt en snurrgrind vid BJ Arena med fri inpassage dagtid året runt

12. Svar på medborgarförslag avseende gratis busskort

13. Svar på medborgarförslag avseende kulturarv

14. Svar på interpellation från Hans Olsson (M) om avfart Tuna

15. Svar på interpellation från Nils-Gunnar Kempe (L) om BiodrivMitt

16. Svar på interpellation från Jonny Bratberg (M) om avtal mellan Sandvikens kommun och Sandvikens Folketshusförening

17. Svar på interpellation om hur Sandvikens kommun planerar för klimatförändringar

18. Frågor

19. Handlingar för kännedom

Monica Jacobsson
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2016-04-18

Kontakta sidansvarig: