• Sök
  • Hjälp-
    medel

Synpunkter

Vi i Sandvikens kommun vill ge bra hjälp och service. Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm eller klagomål. Dina synpunkter är  viktiga för oss.

Vad är bra, vad behöver förändras och förbättras?

Du kan ringa, skicka brev, svara här på vår hemsida eller använda den broschyr som finns ute i kommunens verksamheter. Dina synpunkter kommer att registreras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete att förbättra kommunens service.

Alla synpunkter registreras som allmänna handlingar. Registret finns tillgängligt för allmänheten i kommunens diarium. Uppgifterna i synpunkterna kan omfattas av sekretess och tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Talar du om ditt namn och din adress så skickar vi en bekräftelse till dig och berättar vem som tar hand om din fråga. Väljer du att vara anonym måste du själv kontakta ansvarig chef för att få veta vad som händer i frågan. När vi registrerat ditt namn och övriga uppgifter om dig gäller personuppgiftslagen.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Lämna en synpunkt på verksamheten

Inkomna synpunkter

Om du är intresserad av vilka synpunkter som har kommit till Sandvikens kommun kan du söka i vårt diarium. Skriv in synpunkt på raden för fritext så visas alla tidigare synpunkter.

Sök i Sandvikens kommuns diarium

Fördelning av inkomna Synpunkter

Under 2015 har totalt 243 synpunkter kommit till Sandvikens kommun. Synpunkterna fördelas utifrån respektive förvaltnings verksamhetsområde enligt följande tabell:

Kommunstyrelseförvaltningen

77

Kunskapsförvaltningen

19

Kultur- och fritidsförvaltningen

37

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

5

Omsorgsförvaltningen

24

Arbetslivsförvaltningen

3

Samhällsbyggnadsförvaltningen

78

 

bild av folder för synpunkter, klagomål och förslag

Sidan uppdaterad: 2016-04-07

Kontakta sidansvarig: