• Sök
 • Hjälp-
  medel

Lediga tjänster

Välkommen att söka jobb i Sandvikens kommun.

Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 38 000 invånare.

I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 370 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det är enkelt att trivas.

Följande lediga jobb finns hos oss

 • Specialpedagog till grundskolan


  Elevhälsan är en verksamhet inom Kunskapsförvaltningen i Sandvikens kommun som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens.
  Elevhälsans uppdrag är att främja och förebygga...

 • Socialsekreterare med särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn


  Sandvikens kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan början på 2008 och kommunens boende Pangea har för närvarande 38 platser, inkluderat ett utslussboende.
  För att handlägga, utreda, föreslå och...

 • Mätningsingenjör


  Som mätningsingenjör utför du bland annat mätuppdrag enligt plan- och bygglagen, förrättningsmätning, utsättning och ledningsinmätning. Uppdraget omfattar även ajourhållning och förädling av geodata....
 • Grundskollärare, Kungsgårdens skola åk 2


  Kungsgårdens skola är en F-6 skola med ca 200 elever. Personalen är fördelad i tre arbetslag, förskoleklass och fritids, åk 1-3 och 4-6 och det är ett tätt samarbete mellan arbetslagen.

  Vi ser...

 • Grundskollärare: Ma/NO, Eng alt. Sv/SO, Eng år 1-6, Vallhovskolan


  Vallhovskolan är en F-6 skola med ca 300 elever, fördelade på tre avdelningar. På varje avdelning finns elever från förskoleklass till årskurs 6. Lärare i förskoleklass, fritidspedagoger och...
 • Sjuksköterskor för längre vikariat till Omsorgsförvaltningen


  Du har det fortlöpande medicinska ansvaret för patienterna, gör självständiga observationer och bedömningar. Dokumentationen sker i datajournalsystemet Procapita. Vi strävar efter ett starkt...
 • Sjuksköterska till Omsorgsförvaltningen, Rosengården


  Du har det fortlöpande medicinska ansvaret för patienterna, gör självständiga observationer och bedömningar. Dokumentationen sker i datajournalsystemet Procapita. Vi strävar efter ett starkt...
 • Poolsjuksköterska inom Omsorgsförvaltningen


  Du har det fortlöpande medicinska ansvaret för patienterna, gör självständiga observationer och bedömningar. Dokumentationen sker i datajournalsystemet Procapita. Vi strävar efter ett starkt...
 • Sjuksköterska till kväll/nattorganisationen med lönetillägg för kvällsskift


  Du har det fortlöpande medicinska ansvaret för patienterna, gör självständiga observationer och bedömningar. Dokumentationen sker i datajournalsystemet Procapita. Vi strävar efter ett starkt...
 • Timvikarier till Kunskapsförvaltningens grundskolor


  Du kommer att arbeta inom Kunskapsförvaltningens grundskolor i Sandvikens kommun.
  Inom grundskolan undervisar du elever i olika ämnen från förskoleklass till årskurs 9. I grundskolans lägre åldrar...

 • Socialsekreterare till Ungdomsenheten


  Socialtjänstens individ- och familjeomsorg står inför stora utmaningar. Vi vet att de flesta socionomers största drivkraft är att tillsammans med andra göra skillnad i människors liv, och inom...
 • Skolsköterska


  Vi erbjuder dig ett utvecklande och självständigt arbete där du tillsammans med dina kollegor i kommunen är en viktig nyckel för elevers utbildning och framtid.
  Elevhälsan är en verksamhet inom...

 • Förskolechef till Takläggarens och Åshammars förskola


  Som förskolechef blir ditt uppdrag att leda verksamheten och skapa förutsättningar för en god kvalitet. Som chef har du ett kommunalt ansvar och är underställd skolformschefen för förskolan, inför...
 • Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning


  Som byggnadsinspektör/bygglovhandläggare är du delaktig i att utveckla den byggda miljön. Arbetet är självständigt och beslutsfattandet sker i huvudsak på delegation och utifrån gällande lagstiftning....
 • Förskollärare Takläggarens förskola


  Takläggaren är en mångkulturell förskola där vi har många nationaliteter representerade. Förskolan har 4 avdelningar för åldrarna 1-5 år.

  Vi bygger vår verksamhet på värdegrundsarbete med...

 • Speciallärare till Specialpedagogiskt centrum på CVL


  Du kommer att arbeta i en specialpedagogisk verksamhet som ger vuxna elever förutsättningar att fullfölja och uppnå utbildningsmålen på grundläggande och gymnasial nivå.
  Vuxenutbildningen har intag...

 • Studievägledare till Centrum för vuxnas lärande, CVL


  Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter för en studie- och yrkesvägledare inom en kommunal vuxenutbildning. Fokus ligger på att vägleda, informera människor som kommer till CVL.
  Du kommer...

Offentliga jobb - Aditro Recruit

Om inget annat anges gör du din ansökan via webbplatsen Offentliga jobb där du loggar in för att registrera ditt CV.

Hitta våra jobb också på

Sandvikens kommun på twitter
Sandvikens kommun på facebook
Lediga tjänster RSS

Om du har en smartphone eller läsplatta kan du ladda ner appen Aditro Recruit för att enkelt söka våra lediga jobb.

Vikariepool

Sandvikens kommun har ingen allmän vikariepool. Vissa vikariat utlyses bland våra lediga tjänster på denna sida. Finns inga aktuella vikariat kan du kontakta respektive förvaltning för mer information om hur de hanterar korttidsvikariat.

Sveriges viktigaste jobb