• Sök
 • Hjälp-
  medel

Lediga tjänster

Välkommen att söka jobb i Sandvikens kommun.

Alpin skidåkning, bad längs Storsjöns stränder och rekreationsområden i anrika bruksmijöer. I Sandviken väntar ett rikt frilufts- och kulturliv i kombination med låga boende- och levnadskostnader. Allt i en internationell atmosfär kring den högteknologiska verkstadskoncernen Sandvik AB.

Sandvikens Kommun arbetar för en bra livsmiljö för kommunens 37 000 invånare samt att vara den goda arbetsplatsen för över 3 000 anställda.

Så här går det till att skicka in din jobbansökan

Du får mer information om de olika tjänsterna samt ansökan genom att klicka på rubriken till det jobb som du är intresserad av.
Se också beskrivning om hur du registrerar dig på offentliga jobblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följande lediga jobb finns hos oss

 • Fritidspedagog till Kungsgårdens skola


  Kungsgårdens skola är en F-6 skola med ca 170 elever. Skolan har två paralleller i årskurs 1 och 6 de övriga är en klass i varje årskurs. Personalen är fördelad i tre arbetslag, förskoleklass och...
 • Pedagog till Kungsgårdens skola


  Kungsgårdens skola är en F-6 skola med ca 170 elever. Skolan har två paralleller i årskurs 1 och 6 de övriga är en klass i varje årskurs. Personalen är fördelad i tre arbetslag, förskoleklass och...
 • 3 grundskollärare till Kungsgårdens skola


  Kungsgårdens skola är en F-6 skola med ca 170 elever. Skolan har två paralleller i årskurs 1 och 6 de övriga är en klass i varje årskurs. Personalen är fördelad i tre arbetslag, förskoleklass och...
 • Sjuksköterska Socialpsykiatri/LSS boende Omsorgsförvaltningen


  Som sjuksköterska i Omsorgsförvaltningen arbetar du i hela Sandvikens kommun.

  Du har det fortlöpande medicinska ansvaret för de boende, gör självständiga observationer och bedömningar....

 • Vik. skoladministratör till Söderskolan


  Som skoladministratör på Söderskolan innebär det att du kommer att arbeta med många olika administrativa arbetsuppgifter för att avlasta skolans rektorer. Administrationen innebär i huvudsak...
 • Skolsköterska


  Elevhälsan är en verksamhet inom Kunskapsförvaltningen i Sandvikens kommun som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens.
  Elevhälsans uppdrag är att främja och förebygga...

 • Grundskollärare sva och eng till Murgårdsskolan 7-9


  Murgårdsskolan - en skola för alla
  Murgårdsskolan 7-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och förmågor. Eleverna tar ansvar, möter...

 • Socialsekreterare till Vuxenenheten


  Arbetet innebär handläggning av ansökningar och anmälningar rörande personer som till följd av ett missbruksproblem och/eller beroende kan vara i behov av stöd- och behandlingsinsatser. Till...
 • Planerare till PFV


  PFV söker en planerare som är noggrann, aministrativ, kommunikativ och lösningsorienterad med en förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter.

  Som planerare samarbetar du med och stöttar...

 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör (2 tjänster)


  Tjänsterna omfattar tillsyn och handläggning av ärenden inom miljöbalkens område. Annonsen gäller en tillsvidaretjänst och ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning. Under 2015 kommer nya...
 • Yrkeslärare till Restaurang- och livsmedelsprogrammet


  Restaurang och livsmedelsprogrammet, Bessemerskolan utbildar kockar och servitörer. Vårt uppdrag är att efter avslutad utbildning, ska eleverna vara anställningsbara inom valt yrkesområde.
  Dina...

 • Sjuksköterska, sommarvikarier och längre vikariat


  Planering, genomförande och uppföljning av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom Sandvikens kommun. Vård och omsorg bedrivs dygnet runt och arbetet kan vara förlagt till både dagtid, kvällstid, natt och...
 • Semestervikarier till Omsorgsförvaltningen


  Vi söker semestervikarier till omsorgspersonal, habiliterare, personliga assistenter och skötare.
 • Grundskollärare, Murgårdsskolan F-6


  Murgårdsskolan F-6 är en skola med 287 elever. Skolan har två paralleller i varje årskurs. På skolan arbetar vi aktivt med IT-pedagogik och pedagogiskt utvecklingsarbete.

  Vi ser gärna att du har en...

 • Förskollärare till kulturförskolan Flygande Draken


  Kulturförskolan Flygande Draken är placerad i centrala Sandviken och är en del i Kulturcentrum med närhet till konsthallen, biblioteket, Trampolin och kulturskolan.
  Förskolan har spännande lokaler...

 • Specialpedagog till Sandvikens kommuns grundskolor


  Tjänsten ingår i grundskolans organisation och kan innebära arbete med elever från f-klass till årskurs 9.

  Specialpedagogrollen i grundskolan innebär att:
  •Aktivt bidra till att alla elever når så...

 • Resurs till Hedängskolan F-6


  Hedängskolan F-6 söker en resursperson till åk 4-6.
  Du kommer att arbeta som resursperson i årskurs 4-6, där du främst hjälper elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att ingå i arbetslaget 4-6. I...

 • Idh och so lärare till introduktionsprogrammet på Bessemerskolan


  Vi på Introduktionsprogrammet inriktning Individuellt alternativ vid Bessemerskolan söker nu en ny medarbetare under ett läsår.
  Vi söker Dig som är utbildad lärare med minst grundskolebehörighet i åk...

 • Pedagog i klass och på fritids på Björksätraskolan


  Björksätraskolan är en skola med 310 elever i åldrarna 6-13 år där i klasserna F-6. Personalen är fördelad i tre arbetslag, Förskoleklass och fritids, 1-3:an Roten och 4-6:an Stammen. Samarbetsförmåga...
 • Lärare inom svenska som andraspråk till introduktionsprogrammet


  Vi på Introduktionsprogrammet inriktning individuellt alternativ vid Bessemerskolan söker en ny medarbetare fram till sommaren.
  Arbetet innefattar mentorskap samt undervisning av elever med skiftande...

 • Lärare till Centrum för vuxnas lärande, CVL, Studiekammaren


  Du kommer att vara ansvarig över en pedagogisk verksamhet som ger elever förutsättningar att fullfölja och uppnå utbildningsmålen på grundläggande och gymnasial nivå. Alla elever har olika bakgrund...
 • Lärare i Svenska som andraspråk sökes till Centrum för vuxnas lärande, CVL


  Du kommer att undervisa i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. CVL har kontinuerligt intag av elever och vi har förväntningar att du är lyhörd och kan anpassa och individualisera...
 • Gymnasielärare i vård och omsorg sökes till Centrum för vuxnas lärande, CVL


  Du kommer att undervisa i förberedande och gymnasiala vårdkurser. Vi har förväntningar att du är lyhörd och kan anpassa och individualisera undervisningen efter elevernas behov och inlärningsstil.
  Du...

 • 2 Förskollärare/Fritidspedagog 100% och 75% Norrsätraskolan


  Norrsätraskolan är en F-6 skola, med ca 140 elever
  Personalen är fördelad på 2 arbetslag. F-3, 4-6.
  Grundskolan är lokalintegrerad med grundsärskolan 1-6.
  Skolan har ett fritidshem .
  Skolan har 2...

 • 2 SVA-Lärare Norrsätraskolan


  Norrsätraskolan är en F-6 skola, med ca 140 elever
  Personalen är fördelad på 2 arbetslag. F-3, 4-6.
  Grundskolan är lokalintegrerad med grundsärskolan 1-6.
  Skolan har ett fritidshem .
  Skolan har 2...

 • Lärare eller förskolelärare till förskoleklassen, Jernvallsskolan 75%


  Jernvallsskolan är en F-9 skola, där F-3 är en egen skolenhet med egen rektor. På F-3 finns ca 170 elever. Skolan har två paralleller i varje årskurs samt fritisverksamhet. Personalen är fördelad i...
 • Behandlingsassistenter till Pangea


  Som behandlingsassistent på Pangea arbetar du för att utifrån varje individs särskilda behov och förutsättningar skapa trygghet och erbjuda möjlighet till en positiv utveckling och framtid. I...
 • Folkhälso- och trygghetsstrateg


  Ansvara för samordning och utveckling av folkhälso- och trygghetsskapande arbetet i nära samarbete med drogsamordnare och alkoholhandläggare samt övriga kommunala förvaltningar och andra aktörer inom...
 • Grundskollärare till Hammarby skola


  Du kommer att arbeta som lärare i årskurs 4-6, där du främst undervisar i svenska, so-ämnen och idrott. I tjänsten ingår också ett mentorskap. Du kommer att ingå i skolans arbetslag. I arbetslaget...
 • Förskollärare till Smultronbackens förskola


  Smultronbackens förskola är en förskola med barn i åldern 1-5 år.

  Förskolan har fyra avdelningar med plats för 63 barn. Vi har förmånen att ha en specialpedagogisk avdelning (Regnbågen) på förskolan...

 • Förskollärare till Västanbyns förskola


  Västanby förskolan ligger 2 km utanför centrala Sandviken, med närhet till skog och grönområden. Förskolans profilering är mot natur, teknik, matematik, IT och entreprenörskap. Utmärkelser som vi...
 • Matematik- och No lärare till Introduktionsprogrammet vid Bessemerskolan


  Vi på Introduktionsprogrammet på Bessemerskolan söker nu ny medarbetare.
  Vi söker Dig som är utbildad lärare med minst grundskolebehörighet i åk 3-9 inom matematik och NO (främst kemi och biologi)....

 • Timvikarier till grundskolorna i Sandvikens kommun


  Du kommer att arbeta på grundskolorna i Sandvikens kommun. Arbetet som vikarie innebär att du undervisar elever i olika ämnen från förskoleklass till årskurs 9.
  I grundskolans lägre åldrar omfattas...

 • Timvikarier till Kunskapsförvaltningens förskolor


  Du kommer att arbeta inom alla förskolor i Sandvikens kommun. Arbetet som vikarie innebär att du arbetar med barn i åldrarna 1-5 år. Utbildningen i förskolan är läroplanstyrd och du ska bidra till en...
 • Lärare i grundskolan, årskurs 1-3 till Västanbyns skola


  Västanbyns skola är en F-6 skola med ca 300 elever. Skolan har två parallellklasser i samtliga årskurser.
  Personalen är fördelad i tre arbetslag, förskoleklass och fritids i ett, lärarna i åk 1-3 i...

 • Socialsekreterare till Ekonomienheten


  Vi söker nu en socialsekreterare till Ekonomienheten. Arbetet innebär handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt att handlägga ansökningar om bostadssociala kontrakt.

  I arbetet...

 • Socialsekreterare med särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn


  Sandvikens kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan början på 2008 och boendet Pangea har för närvarande 22 platser, samt ett utslussboende.
  För att handlägga, utreda, föreslå och verkställa...

 • Socialsekreterare till Ungdomsenheten


  Socialsekreterarnas arbetsuppgifter är att utifrån SoL och LVU utreda och bedöma behovet av insatser från socialtjänstens sida, samt även föreslå utformningen av dessa. Till din hjälp har du de ovan...

Hitta oss också på...

Sandvikens kommun på twitter

Våra lediga jobb finns även på Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sandvikens kommun på twitter

och via Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Om du har en smartphone eller läsplatta kan du ladda ner appen Aditro Recruit för att enkelt söka våra lediga jobb.

Sveriges viktigaste jobb

Vikariepool

Sandvikens kommun har ingen allmän vikariepool. Vissa vikariat utlyses bland våra lediga tjänster på denna sida. Finns inga aktuella vikariat kan du kontakta respektive förvaltning för mer information om hur de hanterar korttidsvikariat.