Lediga tjänster

Välkommen att söka jobb i Sandvikens kommun.

Alpin skidåkning, bad längs Storsjöns stränder och rekreationsområden i anrika bruksmijöer. I Sandviken väntar ett rikt frilufts- och kulturliv i kombination med låga boende- och levnadskostnader. Allt i en internationell atmosfär kring den högteknologiska verkstadskoncernen Sandvik AB.

Sandvikens Kommun arbetar för en bra livsmiljö för kommunens 37 000 invånare samt att vara den goda arbetsplatsen för över 3 000 anställda.

Så här går det till att skicka in din jobbansökan

Du får mer information om de olika tjänsterna samt ansökan genom att klicka på rubriken till det jobb som du är intresserad av.
Se också beskrivning om hur du registrerar dig på offentliga jobblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följande lediga jobb finns hos oss

 • Grundskollärare Ma,NO och Teknik till Österfärnebo skola


  Österfärnebo skola är en skola med 100 elever i åldrarna 6-16 år där ålderblandae klasser finns i F-1, 2-3, 4-5 och 6-7. Årskurserna 8 och 9 bildar egna klasser. personalen är indelade i två...
 • Chef social/neuropsykiatri


  Du ska ha förmåga att stimulera, engagera och motivera dina medarbetare till förnyelse och utveckling genom att vara ett gott föredöme, ge stöd och konfrontera samt uppmuntra till delaktighet och...
 • Grundskollärare Sve/Eng (förstelärartjänst) Österfärnebo skola


  Österfärnebo skola är en skola med 100 elever i åldrarna 6-16 år där ålderblandae klasser finns i F-1, 2-3, 4-5 och 6-7. Årskurserna 8 och 9 bildar egna klasser. Personalen är indelade i två...
 • Speciallärare/SVA lärare till Murgårdsskolan F-6


  Murgårdsskolan - en skola för alla
  Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och förmågor. Eleverna tar ansvar möter...

 • Förskollärare till grundsärskolans fritidshem, Norrsätraskolan


  Arbetet innebär att du stödjer eleverna som klassassistent under skoltid.
  Kunskap, respekt och lyhördhet för den enskilde individen är oerhört viktigt.

 • Speciallärare till grundsärskolan Norrsätraskolan


  Du kommer att arbeta som lärare för åk F-6 på Norrsätraskolans särskola.
 • Grundskollärare Idh/Eng Jernvallsskolan


  Jernvallsskolan använder Arena Jernvallen till vår idrottsundervisning vilket skapar mycket goda möjligheter för våra elever att nå målen. Du kommer att undervisa i åk 8 samt ha elevansvar i åk 4-9
 • Grundskollärare Ma, No och Idh Jernvallsskolan


  Jernvallsskolan använder Arena Jernvallen till vår idrottsundervisning vilket skapar mycket goda möjligheter för våra elever att nå målen. Du kommer att undervisa i åk 4-6.
 • Grundskollärare Ma/No till Jernvallsskolan


  Sandvikens matematiklärare har deltagit i " Matematiklyftet " under läsåret 2013/14 och vi vill fortsätta utveckla vår matematikundervisning utifrån detta. Inom no undervisningen arbetar vi delvis med...
 • Barnskötare/Förskollärare till Dag&Natt förskola


  Arbetstiden är förlagd enbart nätter, vardag och helg.
  Du arbetar med barn i åldern 1-13 år, vars vårdnadshavare behöver omsorg på nätter.
  Arbetet innebär 12 timmars arbetspass (kl 1900-0700) där du...

 • Grundskollärare-Sva till Murgårdsskolan


  På Murgårdsskolan F-6 vill vi att du som lärare har god förmåga att individualisera lärandet. Alla elever har olika behov, förutsättningar och sätt att lära. Eleverna är unika och din uppgift som...
 • Förskollärare till Sätralinjens förskola


  Arbetstiden är förlagd till måndag o tisdag samtliga veckor enl rullande schema.
  Hela arbetstiden är förlagd till arbete med barn i åldern 1-5 år.

 • Grundskollärare Sv/SO/Eng, Vallhovskolan


  Du kommer att ha klassansvar för en åk och undervisa i övriga klasser utifrån behörighet. Du kommer att ingå i ett arbetslag F- 6 som planerar, genomför och utvärderar verksamheten
 • Grundskollärare Ma och NO


  Du kommer att ha klassansvar för en åk med undervisning i övriga klasser utifrån behörighet . Du kommer att ingå i ett arbetslag F -6 som planerar, genomför och utvärderar verksamheten.
 • Förskollärare/ tidigarelärare med behörighet i svenska, Vallhovskolan


  Du kommer att arbeta i Förskolleklass och kommer ingå i ett arbetslag F-klass -åk 6 som planerar, genomför och utvärderar verksamheten. Planering och utvärdering sker också tillsammans med de två...
 • Förskollärare/ tidigarelärare med behörighet i svenska, Vallhovskolan


  Du kommer att arbeta i förskoleklass och kommer att ingå i ett arbetslag F-klass till åk 6 som planerar, genomför och utvärderar verksamheten. Planering sker också tilsammans med de två övriga...
 • Grundskollärare Sv/Eng/Id, Murgårdsskolan


  Murgårdsskolan - en skola för alla
  Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och förmågor. Eleverna tar ansvar och...

 • Grundskollärare till Årsunda skola


  Årsunda Kyrkskola är en F-6 skola med 160 elever, en årskurs per ålder. Personalen är indelade i 3 arbetslag, Förskoleklass/ fritidshem, 1-3 och 4-6. Samarbesförmåga och flexibilitet är nödvändiga...
 • Grundskollärare Bild Österfärnebo skola


  Österfärnebo skola är en skola med 100 elever i åldrarna 6-16 år där ålderblandade klasser finns i F-1, 2-3, 4-5 och 6-7. Årskurserna 8 och 9 bildar egna klasser. personalen är indelade i två...
 • Grundskollärare Musik, Österfärnebo skola


  Österfärnebo skola är en skola med 100 elever i åldrarna 6-16 år där ålderblandade klasser finns i F-1, 2-3, 4-5 och 6-7. Årskurserna 8 och 9 bildar egna klasser. Personalen är indelade i två...
 • Grundskollärare Sv, Eng Österfärnebo skola


  Österfärnebo skola är en skola med 100 elever i åldrarna 6-16 år där ålderblandade klasser finns i F-1, 2-3, 4-5 och 6-7. Årskurserna 8 och 9 bildar egna klasser. Personalen är indelade i två...
 • Grundskollärare Ma/Mu/Bild, Murgårdsskolan


  På Murgårdsskolan F-6 vill vi att du som lärare har god förmåga att individualisera lärandet. Alla elever har olika behov, förutsättningar och sätt att lära. Eleverna är unika och din uppgift som...
 • Förskollärare till Trollflöjtens förskola


  Trollflöjtens förskola ligger i Gästrike Hammarby i naturskön miljö, förskolan består av två avdelningar med barn i åldrarna 1-5år.
  Förskolan är certifierad för Hållbar utveckling som präglar...

 • Förskollärare Bullerbyns förskola


  Bullerbyns förskola ligger i Storvik och och är fördelad på tre enheter. Bullerbyhuset med sitt naturnära läge, Katthult i centrala Storvik och Villakulla som inryms i skolans lokaler.
  Vi söker dig...

 • Förskollärare Bullerbyns förskola


  Bullerbyns förskola ligger i Storvik och och är fördelad på tre enheter. Bullerbyhuset med sitt naturnära läge, Katthult i centrala Storvik och Villakulla som inryms i skolans lokaler.
  Vi söker Dig/Er...

 • Enhetschef till hemtjänsten Omsorgsförvaltningen


  Vi söker en enhetschef som vill arbeta med utveckling inom hemtjänsten. I ditt uppdrag ingår i huvudsak att ansvara för verksamhet, personal och ekonomi. I arbetet ingår även samverkan med interna och...
 • Förskollärare till Årsunda förskola


  Vi söker en förskollärare till Årsunda förskola. Förskolan har fyra avdelningar. Här arbetar erfarna förskollärare och barnskötare som är flexibla och följer utvecklingen hos barn 1-5 år. Tillsammans...
 • Lärare: Naturbruk med placering på Gymnasiesärskolan


  Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till...
 • Verkstadslärare till CVL


  Centrum för vuxnas lärande (vuxenutbildningen) genomför en 1 årig verkstadsutbildning. Utbildningen ligger på gymnasienivå och omfattar 1400p. Elever startar 3/4 gånger/år. Du kommer att samarbeta med...
 • Verksamhetschef Omsorgsförvaltningen


  Du kommer att ha övergripande ansvar för ledning och utveckling med verksamhets-, personal- och ekonomiansvar för Din del av organisationen.I ditt uppdrag ingår att tillsammans med socialchefen bevaka...
 • Förskollärare/Fritidspedagog till Träningsskolan


  Skolans uppdrag är att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och utveckla sina kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmet främja elevens allsidiga personliga utveckling...
 • Speciallärare


  Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmet främja elevers allsidiga personliga utveckling till...
 • Lärare i gymnasiet - introduktionsprogrammet


  Vi på introduktionsprogrammet inriktning språkintroduktion vid Bessemerskolan söker nu en ny medarbetare under ett läsår. Arbetet innefattar mentorskap samt undervisning av elever med skiftande...
 • Speciallärare- SVA och So Bessemerskolan


  Vi på Introduktionsprogrammet vid Bessemerskolan söker en ny medarbetare.
  Arbetet innefattar mentorskap samt undervisning av elever med skiftande sammansättning under dagen. Du behöver ha god förmåga...

 • Lärare i gymnasiet - matematik


  Du kommer att undervisa i matematik.
  Du ska motivera och leda eleverna till goda studieresultat, måluppfyllelse och kunskapsutveckling samt följa upp elevernas studieresultat och närvaro. Som...

 • Socialsekreterare till Ungdomsenheten


  Socialsekreterarnas arbetsuppgifter är att utifrån SoL och LVU utreda och bedöma behovet av insatser från socialtjänstens sida, samt även föreslå utformningen av dessa. Till din hjälp har du de ovan...
 • Lärare i gymnasiet - matematik och fysik


  Du kommer att undervisa i matematik och fysik på gymnasienivå. Som ansvarig mentor kommer du sätta upp mål tillsammans med eleverna samt ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare. Motivera och leda...
 • Yrkeslärare till industritekniska programmet


  Du kommer att undervisa på Industritekniska programmet i karaktärskurser samt samordna lärlingsutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår också att vara mentor och sätta upp mål tillsammans med eleverna...
 • Lärare i gymnasiet - SVA, Sv,Eng


  Vi på Introduktionsprogrammet på Bessemerskolan söker en ny medarbetare under ett års tid.
  Arbetet innefattar mentorskap samt undervisning av elever med skiftande sammansättning under dagen. Du...

 • Skolkurator till Kunskapsförvaltningens grundskolor


  Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam i nära samarbete med rektor, skolsköterska och specialpedagog. Med erfarenhet av skolsocialt arbete och förmåga att bygga förtroendefulla relationer...
 • Specialpedagog till Kunskapsförvaltningens grundskolor


  Tjänsten ingår i grundskolans organisation och innebär arbete med elever från förskoleklass till årskurs 9.

  Specialpedagogrollen i grundskolan innebär att:
  •Aktivt bidra till att alla elever når...

 • Semestervikarier till Omsorgsförvaltningen


  Vi söker semestervikarier till omsorgspersonal, habiliterare, personliga assistenter och skötare.
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör


  Tjänsten omfattar tillsyn och handläggning av ärenden inom våra verksamhetsområden hälsoskydd och enskilda avlopp. Under 2014 införs en ny riskbaserad taxa vilket kommer att innebära en utökad tillsyn...
 • Vik, Sjuksköterska Socialpsykiatri/LSS boende Omsorgsförvaltningen


  Som sjuksköterska i Omsorgsförvaltningen arbetar du i hela Sandvikens kommun.

  Du har det fortlöpande medicinska ansvaret för de boende, gör självständiga observationer och bedömningar....

 • Semestervikarie, Arbetsterapeut


  Arbetsterapeuten ansvarar för att rehabiliterande insatser erbjuds till personer som har funktionella hinder, vilka begränsar eller hotar att begränsa individens dagliga liv. I arbetet ingår...
 • Semestervikariat, Sjuksköterska


  Planering, genomförande och uppföljning av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom Sandvikens kommun. Vård och omsorg bedrivs dygnet runt och arbetet kan vara förlagt till både dagtid, kvällstid, natt och...

Hjälpmedel

Bokmärk / Dela

Hitta oss också på...

Sandvikens kommun på twitter

Våra lediga jobb finns även på Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sandvikens kommun på twitter

och via Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Om du har en smartphone eller läsplatta kan du ladda ner appen Aditro Recruit för att enkelt söka våra lediga jobb.

Sveriges viktigaste jobb

Vikariepool

Sandvikens kommun har ingen allmän vikariepool. Vissa vikariat utlyses bland våra lediga tjänster på denna sida. Finns inga aktuella vikariat kan du kontakta respektive förvaltning för mer information om hur de hanterar korttidsvikariat.

Sandvikens kommun, 811 80 SANDVIKEN, kommun@sandviken.se, 026-24 00 00