• Sök
 • Hjälp-
  medel

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Sandvikens kommun.

Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 38 000 invånare.

I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 370 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det är enkelt att trivas.

Följande sommarvikariat finns hos oss

Här hittar du alla sommarjobb.

Följande lediga jobb finns hos oss

 • Städ- och kökspersonal


  Alla inom städ förekommande arbetsuppgifter enligt fastställda manualer.
  Alla inom kök förekommande arbetsuppgifter enligt fastställda manualer.

 • Familjehemssekreterare


  Arbetet består av att rekrytera och utreda familjehem samt kontaktfamiljer/-personer för barn och ungdomar. Arbetet innefattar även att ansvara för uppföljningen av familjehem samt handleda och stödja...
 • Socialsekreterare Barn och familjeenheten


  Din huvudsakliga arbetsuppgift är handläggning enligt SoL och LVU med inriktning
  på barn, 0-12 år, deras familjer och nätverk. Du skall utreda och bedöma barn och familjers resurser och biståndsbehov...

 • Svenska som andraspråk-/speciallärare


  Som lärare på Språkstudion kommer du att undervisa utrikesfödda deltagare i svenska som andraspråk med koppling till bransch/yrke eller mot vidare studier. Undervisningen är individanpassad och du har...
 • Slagverkslärare till Sandvikens Kulturskola


  Vi söker en kreativ slagverkslärare! Du kommer att undervisa elever enskilt och i grupp i åldrarna 8-19 år i trummor/slagverk och olika typer av ensembler.
  Bland arbetsuppgifterna ingår även att...

 • Ekonomichef


  Du är nyckelperson i kommunens utveckling och styrning

  Som ekonomichef har du en viktig strategiskt drivande roll och har ett nära samarbete med de politiska beslutsfattarna, kommunledningen och de...

 • Vårdplaneringssjuksköterska


  Under det senaste året har förvaltningen inrättat en funktion som vårdplaneringssjuksköterska som, i team med biståndshandläggare, ansvarar för att kvalitetssäkra utskrivningar från sjukhuset genom...
 • Familjebehandlare till Sandvikens familjecenter


  Arbetet som familjebehandlare utgår från vårdplan enligt BBiC-modellen som presenteras av socialsekreterare. Familjebehandlare ansvarar för att tillsammans med den enskilde/familjen utarbeta en...
 • Socialsekreterare till Vuxenenheten


  Arbetet innebär handläggning av ansökningar och anmälningar rörande personer som till följd av ett missbruksproblem och/eller beroende kan vara i behov av stöd- och behandlingsinsatser. Till...
 • Sfi-lärare sökes till Centrum för vuxnas lärande, CVL


  Du kommer att undervisa i svenska som andraspråk på Sfi. CVL har kontinuerligt intag av elever och vi har förväntningar att du är lyhörd och kan anpassa och individualisera undervisningen efter...
 • Sommarvikariat sjuksköterska med extra lönetillägg under semesterperioden


  Du har det fortlöpande medicinska ansvaret för patienterna, gör självständiga observationer och bedömningar. Dokumentationen sker i datajournalsystemet Procapita. Vi strävar efter ett starkt...
 • Sommarvikariat behandlingsassistent, Pangeas verksamhet för ensamkommande barn


  Sandvikens kommuns verksamhet för mottagande av ensamkommande barn/ungdomar, Pangea, tar enligt avtal med Migrationsverket emot flickor och pojkar i åldrarna 15-17 år. Både asylsökande ungdomar samt...
 • Sommarvikarie köks- och hushållstjänst, Pangeas verksamhet för ensamkommande barn


  Att enskilt och tillsammans med ungdomarna planera och tillaga den mat som serveras inom verksamheten. Ansvar för varubeställningar samt livsmedelshygien. Vidare tillkommer städ av de gemensamma...
 • Sommarvikariat ungdomsassistent till Ungdomsboende


  Som ungdomsassistent på ungdomsboendet följer du ungdomarna i vardagen såväl på fritid som på arbets-/skoltid. Utgångspunkten för ungdomsboendet är att ungdomarna skall utveckla sin förmåga att ta...
 • Sommarvikarier till Örtagården


  Vi söker sommarvikarier till Örtagården, ett kommunalt HVB-hem med 17 platser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem. Vid Örtagården finns totalt 9,5 tjänster behandlingsassistenter,...
 • Sommarvikariat socialsekreterare Vuxenenheten


  Vi söker nu en socialsekreterare till Vuxenenheten för sommarvikariat.

  Arbetet innebär handläggning av ansökningar och anmälningar rörande personer som till följd av ett missbruksproblem och/eller...

 • Sommarvikariat socialsekreterare Ekonomienheten


  Vi söker nu tre socialsekreterare till Ekonomienheten för sommarvikariat. Trivs du hos oss så finns stora möjligheter till att få en tillsvidaretjänst efter studietiden, då vi är en enhet som ständigt...
 • Sommarvikariat socialsekreterare Ungdomsenheten


  Vi söker nu två socialsekreterare till Ungdomsenheten för sommarvikariat. Trivs du hos oss så finns stora möjligheter till att få en tillsvidaretjänst efter studietiden, då vi är en enhet som ständigt...
 • Sommarvikariat/timanställning biståndshandläggare


  Som biståndshandläggare arbetar du med utredning, bedömning och beslut av insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vi använder verksamhetssystemet Procapita och arbetet med att införa ÄBIC har...
 • Sommarvikariat Fysioterapeut/sjukgymnast


  Fysioterapeuternas/sjukgymnasternas ansvarsområde inom Sandvikens kommun innefattar rehabilitering inom Omsorgsförvaltningens hemsjukvård, korttidsboenden, vård- och omsorgsboenden inklusive...
 • Sommarvikariat Arbetsterapeut


  Arbetsterapeuten ansvarar för att rehabiliterande insatser erbjuds till personer som har funktions- och aktivitetshinder som begränsar eller hotar att begränsa individens dagliga liv. I arbetet ingår...
 • Sommarvikariat omsorgspersonal


  Undersköterska, vårdbiträde, omsorgsassistent - Du hjälper omsorgstagare utifrån deras individuella behov till en bra och lättare vardag genom hjälp med tex personlig omvårdnad, matlagning,...

Offentliga jobb - Aditro Recruit

Om inget annat anges gör du din ansökan via webbplatsen Offentliga jobb där du loggar in för att registrera ditt CV.

Hitta våra jobb också på

Sandvikens kommun på twitter
Sandvikens kommun på facebook
Lediga tjänster RSS

Vikariepool

Sandvikens kommun har ingen allmän vikariepool. Vissa vikariat utlyses bland våra lediga tjänster på denna sida. Finns inga aktuella vikariat kan du kontakta respektive förvaltning för mer information om hur de hanterar korttidsvikariat.

Sveriges viktigaste jobb