• Sök
 • Hjälp-
  medel

Lediga tjänster

Välkommen att söka jobb i Sandvikens kommun.

Alpin skidåkning, bad längs Storsjöns stränder och rekreationsområden i anrika bruksmijöer. I Sandviken väntar ett rikt frilufts- och kulturliv i kombination med låga boende- och levnadskostnader. Allt i en internationell atmosfär kring den högteknologiska verkstadskoncernen Sandvik AB.

Sandvikens Kommun arbetar för en bra livsmiljö för kommunens 37 000 invånare samt att vara den goda arbetsplatsen för över 3 000 anställda.

Så här går det till att skicka in din jobbansökan

Du får mer information om de olika tjänsterna samt ansökan genom att klicka på rubriken till det jobb som du är intresserad av.
Se också beskrivning om hur du registrerar dig på offentliga jobblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följande lediga jobb finns hos oss

 • Timvikarier till Omsorgsförvaltningen


  Vi söker timvikarier till omsorgspersonal, habiliterare, personliga assistenter och skötare. Denna annons vänder sig till Dig som kan starta timvikarieanställning omgående.
 • Administratör LSS, Omsorgsförvaltningen


  Vi söker en administratör till personlig assistans/LSS. Som administratör utgör du ett stöd för enhetscheferna gällande månadsavstämningar och redovisning till Försäkringskassan, fakturering och...
 • Enhetschef till personlig assistans Omsorgsförvaltningen


  Vi söker en enhetschef till omsorgsförvaltningen med placering inom personlig assistans. Som enhetschef kommer du att arbeta med att verkställa beslut enligt LSS/SoL. Uppdraget som enhetschef innebär...
 • Samordnare/utvecklare till flerspråkighetsenheten


  Flerspråkighetsenheten är en ny organisation som är under uppbyggnad. Vi söker en samordnare/utvecklare som ska utveckla arbetet kring flerspråkiga barn i förskola, förskoleklass, grundskola och...
 • Utbildningssamordnare Teknikutbildningar, CVL


  Du kommer i tjänsten att ansvara för att samordna och anskaffa LIA- och APL-platser för elever som går på CVL:s teknikutbildningar.
  I tjänsten ingår det också att besöka företag, hålla kontakten med...

 • Timvikarier till grundskolorna i Sandvikens kommun


  Du kommer att arbeta på grundskolorna i Sandvikens kommun. Arbetet som vikarie innebär att du undervisar elever i olika ämnen från förskoleklass till årskurs 9.
  I grundskolans lägre åldrar omfattas...

 • Timvikarier till Kunskapsförvaltningens förskolor


  Du kommer att arbeta inom alla förskolor i Sandvikens kommun. Arbetet som vikarie innebär att du arbetar med barn i åldrarna 1-5 år. Utbildningen i förskolan är läroplanstyrd och du ska bidra till en...
 • Familjehemssekreterare


  Arbetet består av att rekrytera och utreda familjehem samt kontaktfamiljer/-personer för barn och ungdomar. Arbetet innefattar även att ansvara för uppföljningen av familjehem samt handleda och stödja...
 • Socialsekreterare till Ungdomsenheten


  Socialsekreterarnas arbetsuppgifter är att utifrån SoL och LVU utreda och bedöma behovet av insatser från socialtjänstens sida, samt även föreslå utformningen av dessa. Till din hjälp har du de ovan...
 • Förskollärare till Smassens förskola


  Smassens förskola byggdes 1974 och ligger lummigt inbäddad i södra Björksätra. Förskolan ligger nära naturen med gångavstånd till Storsjön vilket vi utnyttjar i både undervisning och uteaktiviteter....
 • Förskollärare till Sätralinjens förskola


  Sätralinjens förskola ligger mitt i Björksätra. Förskolan har en stor fin gård med närhet till grönområden, bibliotek och skola. Förskolan har rymliga lokaler som inspirerar till lek, lärande och...
 • Modersmålslärare i engelska


  Flerspråkighetsenheten söker en modersmålslärare i engelska. I uppdraget ingår arbete i Sandvikens kommuns grundskolor med elever från låg, mellan och högstadiet.

  Genom undervisningen i ämnet...

 • Modersmålslärare i i spanska


  Flerspråkighetsenheten söker en modersmålslärare i spanska. I uppdraget ingår arbete i Sandvikens kommuns grundskolor med elever från låg, mellan och högstadiet.

  Genom undervisningen i ämnet...

 • Socialsekreterare


  Din huvudsakliga arbetsuppgift är handläggning enligt SoL och LVU med inriktning på barn,
  0-12 år, deras familjer och nätverk. Du skall utreda och bedöma barn och familjers resurser och biståndsbehov...

 • Förskolechef till Solgårdens fsk och Fäbogårdens fsk


  Som förskolechef blir ditt uppdrag att leda verksamheten och skapa förutsättningar för en god kvalitet. Som chef har du ett kommunalt ansvar och är underställd skolformschefen för förskolan, inför...
 • Löneadministratör


  Kundorientering är ett centralt begrepp hos oss liksom ett ständigt pågående förbättringsarbete. Detta innebär bl a att vi under 2015 planerar att införa ett ärendehanteringssystem som stöd till vår...
 • Rektor till Vallhovsskolan F-6


  Som rektor har du det övergripande ansvaret operativt och strategiskt, för skolans verksamhet utifrån de lagar och förordningar som styr skolan. Du ansvarar för det pedagogiska ledarskapet och skolans...
 • Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast


  Fysioterapeuternas/sjukgymnasternas ansvarsområde inom Sandvikens kommun innefattar rehabilitering, habilitering och palliation inom Omsorgsförvaltningens hemsjukvård, korttidsboenden, vård- och...
 • Mätningsingenjör


  Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande med successivt ökat ansvar med tiden. Generellt deltar du i enhetens ajourhållning och förädling av geodata. Du kommer att arbeta som en del av...
 • Sjuksköterska, sommarvikarier och längre vikariat


  Planering, genomförande och uppföljning av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom Sandvikens kommun. Vård och omsorg bedrivs dygnet runt och arbetet kan vara förlagt till både dagtid, kvällstid, natt och...
 • Semestervikarier till Omsorgsförvaltningen


  Vi söker semestervikarier till omsorgspersonal, habiliterare, personliga assistenter och skötare.

Hitta oss också på...

Sandvikens kommun på twitter

Våra lediga jobb finns även på Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sandvikens kommun på twitter

och via Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Om du har en smartphone eller läsplatta kan du ladda ner appen Aditro Recruit för att enkelt söka våra lediga jobb.

Sveriges viktigaste jobb

Vikariepool

Sandvikens kommun har ingen allmän vikariepool. Vissa vikariat utlyses bland våra lediga tjänster på denna sida. Finns inga aktuella vikariat kan du kontakta respektive förvaltning för mer information om hur de hanterar korttidsvikariat.