• Sök
 • Hjälp-
  medel

Lediga tjänster

Välkommen att söka jobb i Sandvikens kommun.

Alpin skidåkning, bad längs Storsjöns stränder och rekreationsområden i anrika bruksmijöer. I Sandviken väntar ett rikt frilufts- och kulturliv i kombination med låga boende- och levnadskostnader. Allt i en internationell atmosfär kring den högteknologiska verkstadskoncernen Sandvik AB.

Sandvikens Kommun arbetar för en bra livsmiljö för kommunens 37 000 invånare samt att vara den goda arbetsplatsen för över 3 000 anställda.

Så här går det till att skicka in din jobbansökan

Du får mer information om de olika tjänsterna samt ansökan genom att klicka på rubriken till det jobb som du är intresserad av.
Se också beskrivning om hur du registrerar dig på offentliga jobblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följande lediga jobb finns hos oss

 • Grundskollärare till Murgårdsskolan åk 4-6


  Murgårdsskolan - en skola för alla

  Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och förmågor. Eleverna tar ansvar möter...

 • Grundskollärare till Murgårdsskolan Ma, No och Teknik åk 4-6


  Murgårdsskolan - en skola för alla
  Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och förmågor. Eleverna tar ansvar möter...

 • Grundskollärare åk 2, Jernvallsskolan


  Jernvallsskolan är en F-9 skola, där F-3 är en egen skolenhet med egen rektor. På F-3 finns ca 170 elever. Skolan har två paralleller i varje årskurs. Personalen är fördelad i två arbetslag,...
 • Speciallärare till Mugårdsskolan F-6


  Murgårdsskolan - en skola för alla
  Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och förmågor. Eleverna tar ansvar möter...

 • Grundskollärare Sva till Murgårdsskolan F-6


  Murgårdsskolan - en skola för alla
  Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och förmågor. Eleverna tar ansvar möter...

 • Placeringshandläggare förskola


  - Du ansvarar på uppdrag av skolformschefen för planering av kön till Sandvikens kommuns förskolor.
  Placeringen av barn sker i samråd med förskolechefer.
  - Svara på regelfrågor från både personal...

 • Förskollärare/grundskollärare som resurs till Vallhovskolan åk 1


  Du kommer att arbeta med lärare och fritidspedagoger. Stödja och stimulera elev med särskilda behov, stödja klassläraren i det dagliga arbetet i klass.
 • Förskollärare som resurs i förskoleklass/fritidshem på Vallhovskolan


  Du kommer arbeta med att stödja och stimulera elev med särskilda behov tillsammans med förskollärare och fritidspedagoger.
 • Biträdande rektor till Bessemerskolan


  Du kommer att ingå i en organisation med en gymnasiechef/rektor, fyra biträdande rektorer samt en chef som ansvarar för administration, bibliotek och elevhälsa med särskilt ansvar för...
 • Grundskollärare åk 1-3, mentor åk 1 till Björksätraskolan


  Björksätraskolan är en skola med 300 elever i åldrarna 6-13 år där i klasserna F-6. Personalen är fördelad i tre arbetslag, Förskoleklass och fritids, 1-3:an Roten och 4-6:an Stammen. Samarbetsförmåga...
 • Modersmålslärare/studiehandledare till Österfärnebo skola


  I arbetet på Österfärnebo skola kommer du att arbeta med nyanlända skolbarn och ha din undervisning i klasserna F-9. Största delen av tjänsten handlar om undervisning i modersmål och...
 • Grundskollärare SVA till Österfärnebo skola


  I arbetet på Österfärnebo skola kommer du att arbeta med nyanlända skolbarn och ha din undervisning i klasserna F-9. Största delen av tjänsten handlar om undervisning i svenska som andra språk, i...
 • Pedagog till Norrsätra grundsärskola


  Pedagog till elev som i huvudsak behöver extra stöd gällande undervisning och funktionsnedsättning.
 • Lärare/Förskollärare/Fritidspedagog till Norrsätraskolan


  Arbetet innebär att du arbetar som resurslärare i åk 4.
  Vi söker en lärare som brinner för mångfald, pedagogik och samarbete
  Vi ser gärna sökande med erfarenhet av "Ett språkutvecklande...

 • Speciallärare till Norrsätraskolan


  Arbetet innebär specialundervisning i åk 1-6
  Vi söker en lärare som brinner för mångfald, pedagogik och samarbete
  Vi ser gärna sökande med erfarenhet av "Ett språkutvecklande arbetssätt".
  Om du känner...

 • Idrottslärare till Norrsätraskolan


  Arbetet innebär undervisning i ämnet idrott & hälsa åk 1-6
  Vi söker en lärare som brinner för mångfald, pedagogik och samarbete
  Vi ser gärna sökande med erfarenhet av "Ett språkutvecklande...

 • Fritidspedagog till Norrsätraskolan


  Arbetet innebär arbete både i Förskoleklass och fritidshem.
  Vi söker en pedagog som brinner för mångfald, pedagogik och samarbete.
  Vi ser gärna sökande med erfarenhet av "Ett språkutvecklande...

 • Socialsekreterare till Vuxenenheten


  Arbetet innebär handläggning av ansökningar och anmälningar rörande personer som till följd av ett missbruksproblem och/eller beroende kan vara i behov av stöd- och behandlingsinsatser. Till...
 • Grundskollärare till Kungsgårdens skola


  Kungsgårdens skola söker en grundskollärare med Lärarexamen samt lärarlegitimation. Tjänsten omfattar framför allt undervisning i åk 2 och dessutom idrott i åk 3-4 . Mentorskap för åk 2 ingår.
 • Timvikarier till grundskolorna i Sandvikens kommun


  Du kommer att arbeta på grundskolorna i Sandvikens kommun. Arbetet som vikarie innebär att du undervisar elever i olika ämnen från förskoleklass till årskurs 9.
  I grundskolans lägre åldrar omfattas...

 • Timvikarier till Kunskapsförvaltningens förskolor


  Du kommer att arbeta inom alla förskolor i Sandvikens kommun. Arbetet som vikarie innebär att du arbetar med barn i åldrarna 1-5 år. Utbildningen i förskolan är läroplanstyrd och du ska bidra till en...
 • Sjuksköterska till projekt inom Omsorgsförvaltningen


  Som sjuksköterska inom Omsorgsförvaltningens hemsjukvårdsenhet ansvarar du för hälso- och sjukvården för personer inskrivna i hemsjukvård. Du har det löpande medicinska ansvaret för patienterna, gör...
 • Enhetschef för social/neuropsykiatri Omsorgsförvaltningen


  Som en av två enhetschefer ansvarar du för ca 30 medarbetare inom enheter med inriktning social/neuropsykiatri. Du har det övergripande ansvaret för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning,...
 • Fritidspedagog till Kungsgårdens skola


  Kungsgårdens skola har två fritidsavdelningar, Tellus för elever F-klass och åk 1 och Jupiter för elever åk 2-6. Du kommer att arbeta på Jupiter med de äldre eleverna. I arbetet i Kungsgårdens skola...
 • Yrkeslärare Industritekniska programmet Drift och underhåll


  Undervisa på Industritekniska programmet i karaktärskurser samt samordna lärlingsutbildningen
  som ansvarig mentor sätta upp mål tillsammans med eleverna och ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare...

 • Tillsvidaretjänst som Speciallärare till Björksätraskolan


  Björksätraskolan är en skola med 300 elever i åldrarna 6-13 år där i klasserna F-6. Personalen är fördelad i tre arbetslag, Förskoleklass och fritids, 1-3:an Roten och 4-6:an Stammen. Samarbetsförmåga...
 • Grundskollärare Bild/Ma/No/Sv åk 1-6 till Björksätraskolan


  Björksätraskolan är en skola med 300 elever i åldrarna 6-13 år där i klasserna F-6. Personalen är fördelad i tre arbetslag, Förskoleklass och fritids, 1-3:an Roten och 4-6:an Stammen. Samarbetsförmåga...
 • Individ- och familjeomsorgen söker Socialsekreterare till Barn- och familjeenheten


  Din huvudsakliga arbetsuppgift är handläggning enligt SoL och LVU med inriktning på barn,
  0-12 år, deras familjer och nätverk. Du utreder och bedömer barn och familjers resurser och biståndsbehov...

 • Centrumsamverkare till Sandviken


  Under projekttiden ska du:
  - I samarbete med övriga aktörer ta fram en gemensam handlingsplan för aktörerna i centrala Sandviken. Handlingsplanen ska innehålla gemensamma mål, gemensamma strategier,...

 • Förskollärare/Lärare till Träningsskolan


  Skolans uppdrag är att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och utveckla sina kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmet främja elevens allsidiga personliga utveckling...
 • Lärare Sv och Re till Centrum för Vuxnas Lärande


  Du kommer att undervisa i gymnasiala kurser men även kurser på grundläggande nivå. Vuxenutbildningen/ CVL i Sandviken har kontinuerlig antagning av elever 8 gånger/ år. Vi har förväntningar att du är...
 • Förskollärare till Gullvivans förskola


  Arbete vid Gullvivans förskola i Järbo. Avdelningen heter Skogsgläntan och ligger fristående från förskolans övriga två avdelningar. Barngruppen består av 22 barn i åldrarna 3-5 år.
 • Grundskollärare till Årsunda kyrkskola


  I arbetet på Årsunda kyrkskola kommer du att ansvara för en åk 6 och ha din undervisning i klass 6. På Årsunda kyrkskola arbetar vi i arbetslag och tjänsten ingår i arbetslaget åk 4-6. Vi arbetar...
 • Timvikarier, Sjuksköterska


  Planering, genomförande och uppföljning av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom Sandvikens kommun. Vård och omsorg bedrivs dygnet runt och arbetet kan vara förlagt till både dagtid, kvällstid, natt och...
 • Timvikarier till Omsorgsförvaltningen


  Vi söker timanställda vikarier till omsorgspersonal, habiliterare, personliga assistenter och skötare. Då det förekommer enstaka avhopp från andra vikarier kan det finnas möjlighet till längre...
 • Specialpedagog till Introduktionsprogrammet, Bessemerskolan


  Vi söker en specialpedagog som är inriktad på årskurserna 7-9, gärna med breda ämneskunskaper, fördel svenska, sva och engelska. Kunskaper inom språkproblematik är meriterande då stor del av tjänsten...
 • Lärare i programmering/dataämnen till Teknikprogrammet på Bessemerskolan


  Du kommer att:
  - undervisa på teknikprogrammets inriktning Informations och medieteknik i bla kurserna Programmering 1 och 2, Webbserverprogrammering 1 och 2, Webbutveckling
  - som ansvarig mentor...

 • Lärare till introduktionsprogrammet på Bessemerskolan


  Arbetet innefattar mentorskap samt undervisning av elever med skiftande sammansättning under dagen. Du behöver ha god förmåga att strukturera och dokumentera samt vara mycket flexibel i både mötet med...
 • Grundskollärare till Murgårdsskolan Ma, No och Teknik åk 4-6


  Murgårdsskolan - en skola för alla
  Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och förmågor. Eleverna tar ansvar möter...

 • Grundskollärare till Murgårdsskolan åk 4-6


  Murgårdsskolan - en skola för alla

  Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och förmågor. Eleverna tar ansvar möter...

Hitta oss också på...

Sandvikens kommun på twitter

Våra lediga jobb finns även på Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sandvikens kommun på twitter

och via Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Om du har en smartphone eller läsplatta kan du ladda ner appen Aditro Recruit för att enkelt söka våra lediga jobb.

Sveriges viktigaste jobb

Vikariepool

Sandvikens kommun har ingen allmän vikariepool. Vissa vikariat utlyses bland våra lediga tjänster på denna sida. Finns inga aktuella vikariat kan du kontakta respektive förvaltning för mer information om hur de hanterar korttidsvikariat.