• Sök
  • Hjälp-
    medel

Språkrådet vill få exempel på oklart språk

Enligt språklagen ska språket i offentlig verksamhet vara enkelt och begripligt. Har du råkat ut för några obegripliga myndighetstexter?

Vad tycker du är svårt att förstå?​

  • En krånglig formulering
  • En komplicerad mening
  • Ett konstigt urval av information
  • Ett opersonligt brev som inte alls verkar rikta sig till dig

Vi vill få in exempel på vad allmänheten tycker är svårt att begripa, hälsar Språkrådet.

Gör så här​

  • Skriv av den otydliga formuleringen eller skanna in brevet du inte förstår.
  • Länka till den komplicerade webbsidan eller ta en skärmdump av den.
  • Fotografera det röriga anslaget eller den oklara skylten.

Skicka exemplen till
klarsprak@sprakradet.se.
Märk mejlet ”Oklart” och berätta gärna lite om kommunikationssituationen så att Språkrådet förstår sammanhanget.

Vad händer med det jag skickar in​

Språkrådet har i dagsläget inga planer på att publicera bidragen på webben eller offentliggöra dem på annat sätt. Inte heller kommer de att svara på ditt mejl eller kommentera texten just nu. Däremot kan bidragen komma att användas i forskning om klarspråk.

Språkrådet

Språkrådet är avdelningen för språkvård inom Institutet för språk och folkminnen. Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige och är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik.​

Mer information

Språkrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidans publiceringsdatum: 2013-03-07 13:31

Nyhetsbild från Sandviken