• Sök
  • Hjälp-
    medel

Nya hastighetsgränser

Sandvikens kommun arbetade 2013 fram en ny hastighetplan för Sandvikens tätort. Innan hastighetsplanen togs genomfördes medborgardialog kring förslaget till ny hastighetsplan.

Vilken hastighet får min väg? Vad vinner vi på det här?

Vi anpassar hastigheten på gator och vägar för att skapa en attraktivare kommun för människors möte, liv och rörelse. Genom att fokusera på stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa lägger vi grunden för Sandvikens kommuns framtid. I bostadsområden, vid skolor, i centrum och där det förekommer blandtrafik prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna. Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och bidrar till förståelse och ökad hänsyn i trafiken.

Se karta med de nya hastighetsgränsernaPDF (pdf, 156.9 kB)

Sidan uppdaterad: 2015-01-20

Kontakta sidansvarig: