• Sök
  • Hjälp-
    medel

Förskola

Utbildningen i kommunala och fristående förskolors innehåll styrs av skollag, läroplan för förskolan Lpfö 98, Skolverkets allmänna råd för förskolan och diskrimineringslag.

Sandvikens Kommun erbjuder omsorg på Dag och Natt förskola för barn under tid då förskola och fritidshem inte kan erbjudas. För ytterligare information, se Riktlinjer för förskoleverksamhet.

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) erbjuds i mån av plats.

Det finns också två öppna förskolor i familjecentralerna i Sandviken och Storvik. Öppen förskola är en träffpunkt för social samvaro, lek och gemensamma aktiviteter och vänder sig till barn i förskoleåldern och deras vårdnadshavare.

Vill du ha upplysningar om fristående förskolor tar du kontakt med den förskola där du önskar plats för ditt barn.

Ansökan om förskoleplats

Vårdnadshavare kan ansöka om förskoleplats genom våra e-tjänster. Mer om ansökan om förskoleplats.

Har du frågor, kontakta
Centrala delarna: Ann-Sofie Andersson, 026‑24 11 06
Kommundelarna: Lena Blixt, 026‑24 11 82
E-post: forskolekon@sandviken.se

Hur mycket kostar det att ha Mitt barn i förskolan?

I vår e-tjänst kan du göra en beräkning på vilken kostnad du får.
E-tjänst för beräkning av avgiftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brukarundersökningar

Kunskapsförvaltningen ansvarar för brukarundersökningar inom de olika skolformerna.
Mer information från kvalitetssamordnarna

Skolformschef Förskola

Anita Persson tfn. 026-24 19 37
E-post: anita.persson@edu.sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2016-05-06

Kontakta sidansvarig: