• Sök
  • Hjälp-
    medel

Förskola

Utbildningen i kommunala och fristående förskolors innehåll styrs av skollag, läroplan för förskolan Lpfö 98, Skolverkets allmänna råd för förskolan och diskrimineringslag.

Sandvikens Kommun erbjuder omsorg på Dag och Natt förskola för barn under tid då förskola och fritidshem inte kan erbjudas. För ytterligare information, se Riktlinjer för förskoleverksamhet.

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) erbjuds i mån av plats.

Det finns också två öppna förskolor i familjecentralerna i Björksätra/Vallhov och Storvik. Öppen förskola är en träffpunkt för social samvaro, lek och gemensamma aktiviteter och vänder sig till barn i förskoleåldern och deras vårdnadshavare.

Vill du ha upplysningar om fristående förskolor tar du kontakt med den förskola där du önskar plats för ditt barn.

Hitta din förskola på Enirolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om förskoleplats

Vårdnadshavare kan ansöka om förskoleplats direkt på Sandvikens kommuns e-servicesida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Har du frågor, kontakta Lena Blixt 026-24 11 82,
e-post: lena.blixt@utb.sandviken.se

Brukarundersökningar

Kunskapsförvaltningen ansvarar för brukarundersökningar inom de olika skolformerna.
Mer information från kvalitetssamordnarna

Skolformschef Förskola:
Anita Persson
tfn. 026- 24 19 37
E-post anita.persson@utb.sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2015-02-25

Kontakta sidansvarig: