• Sök
  • Hjälp-
    medel

Grundskola

Grundskolans uppdrag är att skapa goda förutsättningar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Skolan i kunskapssamhället står inför uppgiften att förmedla kunskaper i vidare mening än tidigare.
Eleverna måste tillägna sig begrepp och strukturer från olika ämnesområden på ett sätt så att de kan användas som intellektuella verktyg i andra sammanhang.

I Sandvikens kommun går eleverna i någon av de 21 grundskolorna, varav två är fristående skolor.

Skolbarnsomsorg

Fritidshem och pedagogisk verksamhet.

Skolbarnsomsorgens uppdrag är att förena omsorg och pedagogik. Verksamheten ska utformas så att den:

  • kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt
  • erbjuder en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen
  • stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling

I foldern riktlinjer för fritidshemPDF (pdf, 180.9 kB) finns information om ansökan, uppsägning m.m. som gäller för fritidshemsplats.

Vårdnadshavare kan ansöka om plats på fritidshem och pedagogisk omsorg direkt på Sandvikens kommuns e-servicesida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvalitetsundersökningar

Kunskapsförvaltningen ansvarar för kvalitetsundersökningar inom skola och förskola.
Kvalitetsundersökningar och redovisningar av mätningar

Grundskolechef i Sandvikens kommun

Vakant
E-post kunskapsnamnd@sandviken.se

Elever i grundskolan
Mer läsning

SpråkutvecklingsplanPDF (pdf, 1.3 MB)

Sidan uppdaterad: 2015-08-04

Kontakta sidansvarig: