• Sök
  • Hjälp-
    medel
Vallhovsskolan

Välkommen till Vallhovskolan F-6

Vallhovskolan ligger i bostadsområdet Vallhov. Skolan byggdes 1995 och är därmed Sandvikens nyaste skola. Planlösningen möjliggör ett nära samarbete mellan fritidshem, förskoleklass och skolan. Den fina skolgården ligger i direkt anslutning till skog, pulkabacke och fotbollsplan. Vilket främjar en aktiv utevistelse.

Lärande

Vi arbetar gärna ämnesövergripande och strävar efter att eleverna ska vara delaktiga, bli medvetna och ta ansvar för sitt eget lärande. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete som involverar elever - personal - föräldrar. IT används som ett verktyg i undervisningen från F-klass- åk.6. Vi arbetar t ex med "Att skriva sig till läsning"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Arbetet grundläggs i våra förskoleklasser och fortlöper sedan i åk 1 och 2.

Medarbetare och elever

Vallhovskolan har ca 300 elever från Fsk-åk.6 fördelade på tre avdelningar, Blåklinten, Rödklöver och Timotej. Förskollärare, fritidspedagoger och grundkollärare arbetar tillsammans i arbetslag som har gemensamt ansvar för avdelningarnas verksamhet.

Elevhälsoteamet

Skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, Sva-lärare, kurator och rektor ingår i elevhälsoteamet. Därutöver har skolan tillgång till skolläkare, skolpsykolog, talpedagog och övergripande specialpedagog.

Grön Flagg

Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling som en naturlig del i det dagliga arbetet. Vallhovskolan är Sandvikens enda grundskola som är certifierad Grön-flagg-skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, vårterminen 2014.

Kontaktinformation

Vallhovskolan
Vallhovskroken 15
811 80 Sandviken
Expedition: 026-24 18 51

Rektor: Magnus Wallinder
026-24 18 52
magnus.wallinder@utb.sandviken.se

Blåklint: 026-24 18 55
Rödklövern: 026-24 18 56
Timotej: 026-24 18 57

Sjukanmälan via sms
(Förälder/vårdnadshavare är den som ska sjukanmäla)

Blåklint: 070-08 973 93
Rödklövern: 073-8017345
Timotej: 070-089 73 94

När du sjukanmäler via SMS måste följande saker framgå:
Barnets namn och klass samt vårdnadshavarens namn

Går ditt barn på fritids före skoltid (enligt fritidsschemat), så måste du som förälder göra sjukanmälan 7.00 på avdelningarnas telefoner.

Viktiga datum hösten 2015

29 /9 Kl. 18.00 Temakväll för vårdnadshavare: Är ditt barn verkligen tryggt?

26/11 Kl. 18.00 Temakväll för vårdnadshavare: Återkommer om ämne

-------------------------------------------------------

Följ 6:ornas nya nyhetskanal på vallhovsnytt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att läsa interna och externa nyheter, info från rektor eller bara för titta på bilder från skolan.

Skolans dokument

Sidan uppdaterad: 2015-10-15

Kontakta sidansvarig: