TRANSLATE
  • Sök
  • Hjälp-
    medel

Yrkeshögskolan i Sandviken

Yrkeshögskolan i Sandviken erbjuder två utbildningar

  • Kvalificerad automationstekniker, start 29 augusti
  • Kvalificerad verkstadstekniker, start 29 augusti

Sista ansökningsdag var den 15 maj, men du kan anmäla intresse för en reservplats. Använd länkarna nedan för att hitta information om hur du gör.

Sök till Kvalificerad automationstekniker

Sök till Kvalificerad verkstadstekniker


På yrkeshögskolan i Sandviken läser du yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå. Det betyder att du har motsvarande gymnasiekompetens inom el/automation eller verkstad/CNC när du börjar utbildningen. Dessa förkunskaper kan du även ha tillgodogjort dig genom yrkeserfarenhet.

Utbildningarna är utformade tillsammans med näringslivet för att tillgodose det behov av kompetens som finns i regionen. Det gör att du får en utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Utbildningarna är två år (400 yh-poäng) och bedrivs som heltidsstudier. Förutom teoretiska studier och praktiska moment på skolan så består utbildningen av en termin Lärande i arbete (LIA), vilken genomförs på ett företag. Efter genomförd utbildning får du en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. 

För mer information om yrkeshögskoleutbildningar se
Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvalificerad verkstadstekniker
Kvalificerad automationstekniker

Sidan uppdaterad: 2016-08-22
Ansvarig förvaltning/enhet: Arbetslivsförvaltningen
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se