Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Nedskräpning

Nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till är förbjudet enligt miljöbalken. Detta gäller ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden.

När klagomål gällande nedskräpning inkommer till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning börjar ärendet oftast med att identifiera vart skräpet är lokaliserat samt vem som är nedskräpare. I de fall där nedskräpare är känd kontaktas denne i första hand, och kan sedan blir förelagd att städa upp.

Om nedskräpare är okänd eller på annat sätt inte går att avgöra skickas ärendet vidare till Tekniska kontoret inom respektive kommun för uppstädning.

Inkomna ärenden som gäller nedskräpning med farligt avfall prioriteras i och med en större risk på människors hälsa och miljö.

Om du hittar avfall utomhus kan du använda vår e-tjänst för att göra ett klagomål. Du kan alltid välja att vara anonym, men kommer då inte bli kontaktad av handläggare för att få veta hur det går. Det är istället upp till dig att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för uppdateringar.

OBS! Anmälan om nedskräpning i Hofors kommun ska göras via följande länk: www.fixamingata.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.