Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Tomter till salu

I dessa områden finns tomter för direkt försäljning av Sandvikens kommun. Priserna för de olika tomterna är fastställda av kommunfullmäktige. Är du intresserad av någon av kommunens tomter så måste du stå i kommunens tomtkö.
Mer information om tomtkö

Malmars backe och Rossnäs

Attraktiva villatomter nära Storsjön för försäljning i Sandvikens kommuns tomtkö. Den aktuella marken ägs av sandvikens kommun. Tomterna ska anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Tomternas storlek varierar mellan 1501 m² till 1682 m². I tomtpriserna ingår anslutningsavgift för vatten och avlopp.

Tomter Malmars backe och Rossnäs

Tomtnr

Beteckning

Areal

Pris

1 (såld)

Ulriksdal 3:82

1672

740 000

2 (såld)

Ulriksdal 3:81

1668

740 000

3 (såld)

Ulriksdal 3:80

1673

740 000

4 (såld)

Ulriksdal 3:85

1647

740 000

5 (såld)

Ulriksdal 3:84

1658

740 000

6 (såld)

Ulriksdal 3:83

1657

740 000

7 (såld)

Ulriksdal 3:86

1663

640 000

8 (såld)

Ulriksdal 3:87

1667

640 000

9 (såld)

Ulriksdal 3:88

1669

640 000

10 (såld)

Ulriksdal 3:89

1682

690 000

11 (såld)

Ulriksdal 3:76

1604

690 000

12 (reserverad)

Ulriksdal 3:77

1501

590 000


Lediga tomter i Malmars backe och Rossnäs

Lediga tomter i Malmars backe och Rossnäs

Lediga tomter i Rossnäs.

Säljan, Sätra

Kommunen har fem tomter till salu i lantligt läge ca 6 km från Sandvikens centrum.Tomterna ligger nära Storsjön med bad och båtliv på sommaren, skridskor och skidåkning på vintern. Området har en blandad bebyggelse med allt från äldre små bondgårdar till mer moderna hus. Här är det nära till god service, förskolor och skolor. Sätra skola ligger endast 1 km bort och inom en radie av 3 km finns tre förskolor.

Prisexempel per tomt och krav på energiåtgång kWh/m2/år:

110 kWh = 500 000 kr
50 kWh = 475 000 kr
35 kWh = 400 000 kr

Anslutningsavgifter ingår inte.

Stillbergs väg

Tomtnr

Beteckning

Areal

Pris

1 (såld)

44:7

2000

400-500 000 kr

2 (såld)

44:8

1800

400-500 000 kr

Gästrike Hammarby

Anslutningsavgifter ingår inte.

2 st lediga tomter

 

Tomter Gästrike Hammarby

Tomtnr

Beteckning

Areal

Pris

1 (såld)

31:49

1038

20 000

2 (såld)

31:54

1055

20 000


Lediga tomter i Gästrike Hammarby

Detaljbild från Gästrike Hammarby

Hillsta

2 st lediga tomter

 

Tomter Hillsta

Tomtnr

Beteckning

Areal

Pris

1 (såld)

Hillsta 9:2

1406

160 000*

2

Hillsta 9:3

1362

160 000*

* I priset ingår nybyggnadskarta.

Anslutningsavgifter ingår inte.

Lediga tomter i Hillsta

Lediga tomter i Hillsta

Kungsgården

Anslutningsavgifter ingår inte.

1 st ledig tomt

 

Tomter Kungsgården

Tomtnr

Beteckning

Areal

Pris

1

Åsen 4:10

1245

218 000

Lediga tomter i Kungsgården

Lediga tomter i Kungsgården

Storvik

Anslutningsavgifter ingår inte.

2 st lediga tomter

 

Tomter Storvik

Tomtnr

Beteckning

Areal

Pris

1 (såld)

Klyvyxan 1

1585

79 250

2 (såld)

Furan 33

845

50 000

3 (såld)

Björnen 7

833

50 000

4 (såld)

Fagerbacken 3

3723

120 000

Lediga tomter i Storvik

Lediga tomter i Storvik

Årsunda

Anslutningsavgifter ingår inte.

Mer information kommer inom kort.


Tomter Årsunda

Tomtnr

Beteckning

Areal

Pris

1

Sörby 8:41

1832

140 000

2

Sörby 8:42

1797

140 000

3

Sörby 8:43

1787

140 000

4

Sörby 8:44

1592

140 000

5

Sörby 8:45

1434

140 000

6 (såld)

Sörby 8:46

1688

140 000

7 (såld)

Sörby 8:47

1527

140 000

8 (såld)

Sörby 8:48

1450

140 000


Åshammar

Anslutningsavgifter ingår inte.

4 st lediga tomter

 

Tomter Åshammar

Tomtnr

Beteckning

Areal

Pris

1 (såld)

11:96

1495

120 000

2 (såld)

54:104

1076

10 000

3 (reserverad)

54:105

913

10 000

4 (såld)

54:100

1136

10 000


Österfärnebo

Sandvikens kommun har tomter för byggnation av bostäder på Patron Uhrs Väg.

Kontakta Tekniska kontoret för ytterligare information, 026-24 00 00.

Tomtkö, regler och anmälan

Är du intresserad av en tomt kan du ställa dig i kommunens tomtkö. Genom kön erbjuds du sedan tomt för eget byggande.

Anmälan görs via vår e-tjänst och registreras hos kommunen när anmälningsavgiften inbetalats.

Anmälan och regler för tomtkön

För anmälan och registrering i kommunens tomtkö gäller följande villkor:

  • Anmälan skickas in via vår e-tjänst
  • Sökande skall vara fyllda 18 år.
  • Anmälan om placering i tomtkön är personlig och kan ej överlåtas till annan person.
  • Äkta makar eller personer som sammanbor får endast lämna in en anmälan.
  • Vid äktenskapsskillnad eller då sammanboendet upphör får parterna, i de fall båda undertecknat anmälan, själva avgöra vem som ska överta köplatsen.

Den sökande är skyldig att till kommunen anmäla förändringar av tidigare inlämnade uppgifter samt att vid förfrågan ge de upplysningar som anses vara av betydelse för sökandens rätt att förvärva tomt genom kommunens förmedling.

Försummelse när det gäller ovanstående kan medföra utebliven tilldelning av tomt.

Fördelning av tomter

Placering i tomtkön sker efter den tidpunkt ansökan kommer in till kommunen. Fördelning av tomt sker efter den tid sökanden varit placerad i tomtkön.

Förtur kan sökas skriftligen.

Önskemål om tomt inom visst område som anges vid ansökningstillfället används bl.a. som underlag för kommunens bostadsplanering och är ej avgörande för tilldelningen av tomt.

Köavgift

Vid ansökningstillfället ska sökanden betala 500 kronor, avgiften gäller inträdesåret och följande kalenderår, därefter betalas en årlig avgift om 300 kronor.

Den årliga avgiften faktureras i januari varje år.

Undantag från regler

Undantag från dessa regler kan medges om det kan grundas på sociala, medicinska eller andra synnerliga skäl.

Avregistrering

Avregistrering sker:

  1. När sökande begär det
  2. När sökande förvärvat tomt eller småhus genom den kommunala förmedlingen
  3. Om sökande vid ansökningstillfället eller senare lämnar uppenbart vilseledande uppgifter samt om adressändring ej anmäls till kommunen och posten meddelar att sökandens adress är okänd.

Avregistrering utgör ej hinder för sökande att på nytt upptas i kön på de i avsnitt 1 angivna villkoren.

Mer information om tomtkö

Medborgarservice, 026-24 00 00 

Mer information om tomtkö eller bygglov

Medborgarservice, 026-24 00 00 

Mer information om vatten och avlopp, elnät eller bredband

Sandviken Energi kundtjänst, 026-24 16 00

Andra tomtaktörer

Säljan

Smålandsvillan erbjuder tomter i bostadsområdet Säljan.
Mer information om Säljanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Villaområde i Björksätra

Älvsbyhus bygger ett nytt villaområde "Kantarellen" i södra Sandviken.
Mer information om villaområdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lediga tomter förmedlade via mäklare

Byggklara tomter säljs även via fastighetsmäklarna
Se fastighetsmäklarnas webbplatser

Sidan uppdaterad: 2020-09-28
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Självservice