Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Tomtkö

Är du intresserad av en tomt kan du ställa dig i kommunens tomtkö. Genom kön erbjuds du sedan tomt för eget byggande.

Anmälan görs via vår e-tjänst och registreras hos kommunen när anmälningsavgiften inbetalats.

Anmälan och registrering

För anmälan och registrering i kommunens tomtkö gäller följande villkor:

  • Anmälan skickas in via vår e-tjänst
  • Sökande skall vara fyllda 18 år.
  • Anmälan om placering i tomtkön är personlig och kan ej överlåtas till annan person.
  • Äkta makar eller personer som sammanbor får endast lämna in en anmälan.
  • Vid äktenskapsskillnad eller då sammanboendet upphör får parterna, i de fall båda undertecknat anmälan, själva avgöra vem som ska överta köplatsen.

Den sökande är skyldig att till kommunen anmäla förändringar av tidigare inlämnade uppgifter samt att vid förfrågan ge de upplysningar som anses vara av betydelse för sökandens rätt att förvärva tomt genom kommunens förmedling.

Försummelse när det gäller ovanstående kan medföra utebliven tilldelning av tomt.

Fördelning

Placering i tomtkön sker efter den tidpunkt ansökan kommer in till kommunen. Fördelning av tomt sker efter den tid sökanden varit placerad i tomtkön.

Förtur kan sökas skriftligen.

Önskemål om tomt inom visst område som anges vid ansökningstillfället används bl a som underlag för kommunens bostadsplanering och är ej avgörande för tilldelningen av tomt.

Köavgift

Vid ansökningstillfället ska sökanden betala 500 kronor, avgiften gäller inträdesåret och följande kalenderår, därefter betalas en årlig avgift om 300 kronor.

Den årliga avgiften faktureras i januari varje år.

Avregistrering

Avregistrering sker:

  1. När sökande begär det
  2. När sökande förvärvat tomt eller småhus genom den kommunala förmedlingen
  3. Om sökande vid ansökningstillfället eller senare lämnar uppenbart vilseledande uppgifter samt om adressändring ej anmäls till kommunen och posten meddelar att sökandens adress är okänd.

Avregistrering utgör ej hinder för sökande att på nytt upptas i kön på de i avsnitt 1 angivna villkoren.

Undantag

Undantag från dessa regler kan medges om det kan grundas på sociala, medicinska eller andra synnerliga skäl.

Sidan uppdaterad: 2018-02-13
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Självservice