Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bostadsanpassnings­bidrag

Du som bor i Sandviken, Hofors samt Ockelbo kommun kan söka bostadsanpassningsbidrag. Det är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en funktions­nedsättning och behöver anpassa din bostad. Bidraget kan du använda för att till exempel ta bort höga trösklar eller för att montera rullstolsramp utomhus.

Vem kan få bostadsanpassnings­bidrag?

Bostadsanpassning regleras i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget kan du få om du har en bestående funktionsnedsättning – till exempel en kognitiv funktionsnedsättning, rörelsehinder eller nedsatt syn. Det ska finnas en klar koppling mellan din funktionsnedsättning och den åtgärd som du söker bidrag för.

Vad kan bostadsanpassningsbidrag användas till?

Du kan använda bidraget för att bygga om eller göra förändringar som underlättar för dig i ditt hem. Till exempel:

 • sätta upp stödhandtag
 • ta bort trösklar
 • anpassa höjden på arbetsbänkar och skåp i kök
 • installera timer till spis
 • byta ut badkar mot duschplats
 • bredda dörrar
 • montera ramp utomhus

Anpassningarna kan du göra i din permanenta bostad (hyresrätt, bostadsrätt, villa, radhus) men inte i fritidsboendet och sommarstugan. Om du inte själv äger fastigheten du bor i måste du först få medgivande från din fastighetsägare.

Om du äger din fastighet/bostadsrätt tillsammans med en annan person (nyttjanderättshavare) måste denna person ge sitt medgivande till anpassningen. Nyttjanderättshavare är även en person som du hyr din bostad tillsammans med.

Vem kan inte få bostadsanpassningsbidrag?

Du kan inte söka bidrag om du beviljas en bostad efter särskild behovsprövning utifrån din funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen, eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Med detta avses till exempel vård- och omsorgsboende, gruppbostad och servicebostad.

Viktigt att tänka på vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Prova i första hand hjälpmedel som kan avhjälpa ditt problem. Om inte det fungerar, kontakta en arbetsterapeut för ett utlåtande för att vi därefter ska kunna ta ställning till din ansökan. Det ska inte röra sig om en tillfällig funktionsnedsättning eller om normalt bostadsunderhåll.

Om du funderar på att byta bostad är det viktigt att välja bostad som är lämplig och som inte kräver omfattande anpassningsåtgärder. Handläggaren kan ge dig information om vad som gäller.

Hur ansöker du om bostadsanpassningsbidrag?

En komplett ansökan ska innehålla:

 • Ifylld ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag
 • Intyg om din funktionsnedsättning
 • Offert eller kostnadsberäkning
 • Medgivande från fastighetsägaren att bostadsanpassningsåtgärderna får göras och att du inte är skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick när du lämnar den
 • I vissa fall ritningar och bygglov/bygganmälan

Återställningsbidrag

Under vissa förutsättningar kan återställningsbidrag lämnas till ägare av hyreshus och bostadsrättshus. Återställningsbidraget regleras också i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. För mer information om återställningsbidrag, se kontaktuppgifter nedan.

Om du vill veta mer
Om du har frågor om bostadsanpassningsbidrag, eller behöver hjälp med din ansökan ringer du till Medborgarservice 026-24 00 00. Be att få prata med en handläggare för bostadsanpassning.

Illustration: Boverket

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag om bostadsanpassningsbidrag, BABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett och intyg skickar du till:

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-11-28
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Självservice

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.