Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Markåtgärder

Om marknivån höjs eller sänks kan det ha konsekvenser för den omgivande miljön. Därför kan du behöva ansöka om marklov innan du börjar göra förändringar i marknivån.

Behövs bygglov?

Du behöver inte bygglov men däremot marklov krävs för schaktning eller fyllning som ändrar marknivån mer än 0,5 meter, oavsett hur stort eller litet område som berörs. Om du behöver marklov för förändringar mindre än 0,5 meter står den i detaljplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gäller för ditt område.

Om det du ska göra kräver marklov är det viktigt att du inte sätter igång arbetet innan du har fått ett startbesked.

Vad kostar det?

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften regleras i kommunen antagen taxa. Mer information om taxan finns på sidan Vad kostar bygglov och anmälan?

Vad behöver jag skicka in?

 • Gör din ansökan via e-tjänst eller blankett
 • Situationsplan/karta i skala 1:400
  Rita in området som berörs.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Ett snitt genom marken som visar befintlig och ny marknivå.

läs mer om handlingarna på sidan Ritningar och ansökan.

Ansök via e-tjänst eller blankett

Tips och råd

 • Tänk på att höjning och sänkning av tomten kan påverka dina grannar. Det kan förändra deras utsikt, men det kan även påverka deras dränering. Om ett dike läggs igen på din tomt kan det i värsta fall leda till att det blir översvämning på grannens tomt. Därför kan det vara bra att prata med dem innan du gör en förändring.
 • Olika material leder undan vatten olika bra. Om du till exempel lägger asfalt där det tidigare har funnits gräs kan det påverka dräneringen på din och dina grannars tomt. Detsamma gäller vilken fyllnadsmassa som du använder om du höjer marknivån.
 • Var noga med att kontrollera vilka ledningar det finns i backen om du ska gräva ut tomten. Kolla på ledningskollenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innan du ska gräva.
 • Du är ansvarig om några ledningar går av, vilket kan vara mycket kostsamt.

Sidan uppdaterad: 2019-03-15
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.