Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Blankettarkiv

Blankettset

De flesta blanketterna nedan är ifyllningsbara på datorn. Du kan fylla i och spara för att skriva ut senare eller att komplettera med uppgifter. Du kan dock inte skicka in den ifyllda blanketten direkt med e-post eftersom den måste skrivas under av sökande.

För att komma igång med ditt projekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in kompletta ansökningshandlingar. Av blanketterna framgår vilka handlingar som ska bifogas, läs och fyll i dessa blanketter nogrant och skicka in ansökan/ anmälan så komplett som möjligt.
För mer information om ritningar ta gärna del av vår exempelritningar.

Exempelritningar

Anmälan

Bygglov

Förhandsbesked (lokaliseringsprövning)

Marklov

Rivningslov

För anmälan om rivning utanför detaljplanelagt område använd blankett Anmälan om tekniska åtgärderPDF (pdf, 139.3 kB)

Strandskyddsdispens

För åtgärder som kräver lov/startbesked använd de övriga blanketterna för separat ansökan/anmälan.

Slutbesked

När ni har byggt klart ansöker ni genom denna blankett om slutbesked.

Teknisk beskrivning, exempel:

Bygga nära fastighetsgräns

Kontrollplan/kontrollansvarig

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder. En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls.

Se exempel på kontrollplaner för olika projekt med mer information på sidan kontrollplan och kontrollansvarigöppnas i nytt fönster.

Var skickar jag min bygglovsansökan?

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Sidan uppdaterad: 2018-08-31
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.