Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kontrollplan och kontrollansvarig

När man ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behövas en kontrollansvarig, KA, för projektet (ex. nybyggnad av villor, större om- och tillbyggnad). Det behövs oftast inte en kontrollansvarig vid enkla projekt däremot det ska finnas en kontollplan i samband med ansökan/anmälan.

Några enkla projekt som normalt inte behöver kontrollansvarig är: Inglasning av altan, attefallsåtgärder, installation av eldstad, mindre om- och tillbyggnader utan installationer.

Om du är tveksam på behovet av en kontrollansvarig i ditt projekt kontakta Plan- och byggenheten via Medborgarservice 026-24 00 00.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas.

När behövs en kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälanpliktiga byggåtgärder. Även för ombyggnad, annan ändring eller rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan, krävs en kontrollplan. Kravet på kontrollplan gäller exempelvis även vid bygg-rivningslov i efterhand, tidsbegränsade bygglov eller åtgärder som att ta en byggnad i anspråk för ett väsentlig annat ändamål.

Vid större projekt där det krävs en kontrollansvarig ska den kontrollansvarige hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall. Vid de typer av projekt ska kontrollplanen lämnas till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd senast vid tekniska samrådet.

Exempel på kontrollplan

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har tagit fram några förslag till kontrollplaner som är anpassad till olika typer av ärende som ni ser i listan nedan.
Observera att dessa kontrollplaner är bara ett förslag, du som byggherre har ansvaret att projektanpassa kontrollplanen och välja de relevanta punkterna utifrån förslagen eller lägga till kontrollpunkter för just ditt projekt.

Ni kan använda vår mallWord (word, 36.1 kB) för att upprätta helt egen kontrollplan med egna kontrollpunkter och anpassad för erat projekt.

Kontrollansvarig

Den som är kontrollansvarig för ett bygge ska ha erfarenhet av byggnadsarbete och kunskap om gällande bygglagsstiftning. Den deltar i byggsamrådet och är med vid kontroller och besiktningar.

Du som är byggherre ska utse en kontrollansvarig för ditt byggprojekt, det ska även anmälas till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Den kontrollansvarige garanterar att minimikraven på funktion och säkerhet blir uppfyllda.

Certifierade kontrollansvariga med kontaktuppgifter hittar du på Boverkets hemsida: www.boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-11-08
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.