Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Förhandsbesked

Reducerad avgift för byggärenden i Hofors, Sandviken och Ockelbo under november och februari. Reduceringen gäller ärenden som inkommit till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och komplettförklarats under perioden 1 november 2018 till och med 28 februari 2019.

Du kan lämna in ansökan och även anmälan digitalt. Läs mer om våra e-tjänsteröppnas i nytt fönster.

Ett förhandsbesked är inte ett muntligt bygglovbesked som många tror utan är ett medgivande till en nybyggnad på en obebyggd tomt eller ej avstyckade tomt utanför detaljplanelagt område.

Ett förhandsbesked ansöker du om när du har planer på att starta ett eventuellt byggprojekt och vill undvika onödig projektering. Ett förhandsbesked handlar om lokaliseringsprövning där Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd prövar om det är möjligt att bygga på just den platsen och om man kan bl.a. lösa avloppsfrågor.

Detta innebär inte att du slipper att ansöka om bygglov när det blir dags att förverkliga planerna.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år från att beskedet vunnit laga kraft. Under tiden som beskedet gäller kan inte kommunen vägra dig bygglov.

Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för beslut om förhandsbesked och beslutet kan överklagas lika av både sökanden och andra berörda.

Avgifter

Det gäller en ny bygglovstaxa från och med 2018 för Hofors, Sandviken och Ockelbo kommun.

Nya taxor är konstruerad utifrån SKL, Sveriges kommuner och landsting senaste taxa-modul. Det innebär att avgiften är baserat på den genomsnittliga handläggningstiden för en viss typ av bygglovsärende i stället för som tidigare, på den tänkta byggnationens yta.

Mer information om avgifter hittar ni på sidan Avgifter för byggärenden.öppnas i nytt fönster

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-11-08
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.