Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är inte ett muntligt bygglovbesked som många tror utan är ett medgivande till en nybyggnad på en obebyggd tomt eller ej avstyckade tomt utanför detaljplanelagt område.

Ett förhandsbesked ansöker du om när du har planer på att starta ett eventuellt byggprojekt och vill undvika onödig projektering. Ett förhandsbesked handlar om lokaliseringsprövning där Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd prövar om det är möjligt att bygga på just den platsen och om man kan bl.a. lösa avloppsfrågor.

Detta innebär inte att du slipper att ansöka om bygglov när det blir dags att förverkliga planerna.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år från att beskedet vunnit laga kraft. Under tiden som beskedet gäller kan inte kommunen vägra dig bygglov.

Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för beslut om förhandsbesked och beslutet kan överklagas lika av både sökanden och andra berörda.

Sidan uppdaterad: 2018-10-01
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.