Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00


Fråga 1 *
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Liten påverkan Ganska liten påverkan Ganska hög påverkan Mycket hög påverkan
I hur hög grad har du påverkats av buller?
Fråga 2 *
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Liten påverkan Ganska liten påverkan Ganska hög påverkan Mycket hög påverkan
I hur hög grad har du påverkats genom minskat antal kunder?
Fråga 3 *
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Liten påverkan Ganska liten påverkan Ganska hög påverkan Mycket hög påverkan
I hur hög grad har dina kunder haft svårt att ta sig fram till butiken/restaurangen?
Fråga 4 *
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Liten påverkan Ganska liten påverkan Ganska hög påverkan Mycket hög påverkan
I hur hög grad har du påverkats av damm/smuts?

Fråga 5
Hur har du fått information om de bygg- och grävarbeten som pågår? Välj ett eller flera alternativ. *
Multiple selectionFråga 6
Känner du att du fått tillräckligt med information om projektet? *

Fråga 7
Vad tycker du om kommunens satsning på att bygga om centrum? *Sidan uppdaterad: 2017-01-10
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se