Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Störande fåglar

Under våren och försommaren kommer klagomål på framför allt måsar som häckar på tak och vid byggnader.

Råd till fastighetsägare

Du som är fastighetsägare kan göra följande för att minska risken för att häckningen blir ett problem:

  • Gör platta taksektioner och hängrännor otillgängliga för fåglarnas häckning genom att t.ex. spänna upp nät eller trådar. Genom att spänna linor korsvis över taket från nocken till skorstenen försvårar man för fåglarna att bygga bo. Linorna ska ligga ca en decimeter över takets yta.
  • Duvor kan skrämmas bort med hjälp av rovfågelsattrapper, vettar, som sätts upp på fastighetens tak. Dessa kan köpas i jaktaffärer.
  • Informera boende om att det är olämpligt att mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten. Även om det är småfåglar som matas, så lockas måsar, duvor och även råttor dit av tillgången på mat. Vill man mata småfåglar bör det ske t.ex. i en utplacerad hög fågelfröautomat, eller genom upphängda talgbollar gömda i buskar en bit ifrån fastigheten.
  • Håll rent kring avfallstunnor och eventuella komposter så att de inte drar till sig fåglar eller råttor.
  • Ta så tidigt som möjligt bort rester av bon från tidigare häckningar.
  • Om fåglarna kommit igång med bobyggandet återstår borivning. Om de bygger på tak till bostäder och på balkonger är det ett sanitärt problem trots att de i grunden är fredade. Då står det i jaktlagen att man bör ta bort bon och ägg. Rensa tak och hängrännor från påbörjade bon. En översyn bör ske varje vecka eftersom fåglarna kan försöka bygga nya bon under häckningsperioden. Nedrivning av bona ska ske innan äggen är kläckta och helst även innan själva äggläggningen. Borivning är ofta ett bra sätt att störa häckningen på och få fåglarna att söka sig någon annanstans. Som fastighetsägare kan du även vända dig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning för att få hjälp med att riva bon.
  • Samarbeta gärna med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten.

Fiskmåsar återvänder gärna till tidigare boplatser år efter år. Det gör att problemet med störande häckning ökar över åren om man inte försvårar för fåglarna att bygga sina bon.

Att skjuta fåglarna är ingen långsiktig lösning. Fisk- och skrattmås är dessutom fredad i hela landet under häckningssäsong, 1 april — 31 juli. Mer effektivt är att försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten och se till att de inte hittar mat i bostads­området.

Råd till boende

Vänd dig i första hand till din fastighetsägare eller förvaltare med klagomål. Fastighetsägaren ansvarar för att problem inte uppkommer för de boende. Om det är aggressiva måsar som orsakar besvären på grund av att de har ungar kan det vara bra att tänka på att det varar under en ganska kort tid, problemen är ofta över inom ett par veckor. Fisk- och skrattmås är dessutom fredad i hela landet under häckningssäsong, 1 april — 31 juli.

Här är några exempel på åtgärder som du som boende kan göra:

  • Mata inte fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten. Även om det är småfåglar som matas, så lockas måsar, duvor och även råttor dit av tillgången på mat. Vill man mata småfåglar bör det ske t.ex. i en utplacerad hög fågelfröautomat, eller genom upphängda talgbollar gömda i buskar en bit ifrån fastigheten.
  • Hjälp till att hålla rent kring avfallstunnor och eventuella komposter så att de inte drar till sig fåglar eller råttor.

Anmäl störningar av fåglar

Vid stora problem där fastighetsägaren inte vidtar några åtgärder kan du kontakta Västra Gästriklands samhälls­byggnadsförvaltning. Kontakta Medborgarservice på 026‑24 00 00 eller vgs@sandviken.se.

Om samhällsbyggnadsförvaltningen vid ett klagomål på störning från fåglar bedömer att det finns en risk för människors hälsa enligt 9 kap 3§ miljöbalken kan du som fastighetsägare bli förelagd att vidta åtgärder för att förhindra uppkomsten av eller undanröja risken för människors hälsa. Samhällsbyggnads­förvaltningen tar då ut en avgift för det handläggningsarbete som läggs ner på ärendet i form av telefonsamtal, inspektioner, skrivelser m.m.

Sidan uppdaterad: 2017-11-22
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.