Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Djurhållning inom detaljplanelagt område

För att få hushålla vissa djur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd. Det får du genom att skicka in en ansökan till Västra Gästriklands samhälls-byggnadsförvaltning. Tillstånd krävs inte för sällskapsdjur, utan endast för djur som hushålls i annat syfte.

När behöver jag tillstånd?

Är du boende inom detaljplanelagt område så behöver du ansöka om tillstånd för hushållning av följande djur:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  • pälsdjur som inte är sällskapsdjur,
  • fjäderfä (höns, kalkoner, ankor, gäss mm)
  • orm

Om du redan har ett tillstånd för ett djur men planerar att skaffa ett annat slags djur av de ovanstående behöver du söka ett nytt tillstånd.

Det är du som fastighetsägare som står som ytterst ansvarig för att djurhållningen inte resulterar i problem för människors hälsa eller miljö. Tillståndet kan komma att återkallas om de föreskrivna kraven inte uppfylls och/eller om djuret orsakar störning för omgivningen.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.