Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Energibesparing i hemmet

Att spara energi hemma hjälper dig sänka dina elkostnader. Med några enkla knep kan du spara el och sänka energikostnaderna, i många fall handlar det bara om ett ändrat beteende.

El i hemmet

Den el som i hemmet används till bland annat apparater, vitvaror och belysning brukar kallas hushållsel. I ett svenskt småhus används i genomsnitt ca 6 000 kWh hushållsel per år.

Av hushållselen står vanligtvis hemelektronik, belysning och kyl och frys samt övriga vitvaror för en stor del av elanvändningen. Även komfortprodukter som elektrisk golvvärme och handdukstorkar kan bidra till en hög elanvändning.  

För att minska din energianvändning är det klokt att titta på vad som finns att göra inom de områden som ofta drar mest energi. Lyser dina lampor även då ingen är hemma? Är din kyl och frys inställda på rätt temperatur? Har du många apparater som står i länge i standby-läge?

Släckt lampan?

Tilläggsisolering och fönster

Mycket av den värme som tillförs ett hus försvinner ut genom husets klimatskal, det vill säga genom tak, väggar, fönster, dörrar och golv. Hur mycket värme som läcker ut beror på hur välisolerat huset är.

I äldre hus finns ofta ett behov av att minska värmeförlusterna genom klimatskalet. Det som brukar vara mest lönsamt att tilläggsisolera är vinden. Är fönstren av en äldre modell kan det vara läge att byta ut dem, eller ersätta en av rutorna alternativt sätta dit ett ytterligare glas. Att tilläggsisolera väggarna, eller fasaden, innebär ofta stora kostnader men kan löna sig om den ändå behöver renoveras. Om husgrunden ska omdräneras kan man passa på att isolera källarväggen. Står huset på platta på mark kan någon form av kantbalksisolering vara intressant.

Om ditt hus inte har fläktstyrd ventilation är det viktigt att se till så att luftomsättningen inte försämras vid tilläggsisolering. I och med att luftläckaget in i byggnaden minskar efter tilläggsisolering kan det behöva säkerställas att frisk luft kommer in i huset på andra sätt. Det kan exempelvis göras genom att låta otätheter vara kvar i övre kanten av fönsterbågen, sätta in springventiler i fönsterbågens eller fönsterkarmens övre del eller installera särskilda tilluftsventiler högt upp på väggarna i några rum i byggnaden. I vissa fall kan det finnas behov att installera elstyrda fläktsystem.

Mer information

Informationsblad om fördelar och nackdelar med att tilläggsisolera huslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsblad om tilläggsisoleringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsblad om energisnåla fönsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2020-03-10
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.