Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Solceller

Det händer mycket i solcellsbranschen. Priserna har sjunkit kraftigt och solel är idag ett konkurrenskraftigt alternativ. Det finns bidrag att söka för den totala investeringskostnaden. Idag är det också möjligt att sälja överskottselen tillbaka till nätet.

Hur ser mina förutsättningar ut?

Vilket vädersträck din anläggning ligger i har betydelse för hur mycket el den producerar. Störst årlig produktion får du om modulerna riktas mot syd, sydost, eller sydväst. Att undvika skuggade ytor är att rekommendera, även delvis skuggning av anläggningen kan påverka produktionen.

Att följa takets lutning ger i regel en enklare och därmed billigare installation. 30-50 graders lutning är optimal, men produktionsminskningen med högre eller lägre lutning är relativt liten.

Gör din egen solcellskalkyllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Solceller på tak

Vad kostar solceller?

Ett typiskt pris för en vanlig färdiginstallerad solcellsanläggning på 5 kW ligger på ungefär 100 000 kr före stöd – dvs 20 000 kr per kW. Kostnaden sjunker med 20 % om du får investeringsstöd, alternativt med 9 % om du väljer ROT-avdraget. Priset kan dock variera mellan leverantörer och beroende på vilka produkter som installeras.

Mer information om investeringsstöd för solcellerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välja leverantör

När du vet dina förutsättningar och ungefär vilken storlek på solcellsanläggning du vill ha kan du begära in offerter från leverantörer. Genom att begära offert från ett par leverantörer kan du jämföra pris och villkor. Leverantörer som verkar i ditt område kan du hitta exempelvis genom branschföreningen Svensk Solenergi.

Mer information

Mer information om solceller finns hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta Energi- och klimatrådgivare på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 026 24 00 00.

Sidan uppdaterad: 2020-03-10
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.