Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Uppvärmning

Det finns olika sätt att värma upp din bostad. Fjärrvärme, värmepumpar, biobränsle,direktverkande el och solvärme är några. Läs mer om dess för och nackdelar här.

Generell information från Energirådgningen om uppvärmninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Direktverkande el

Direktverkan el är vanligt i hus byggda under 70- och 80-talet. Fördelen är främst låga investeringskostnader och enkel installation, men nackdelen är att det inte är lika enkelt att byta energikälla och effektivisera som vid vattenburna system. Med föränderliga elpriser ökar intresset för att byta till andra uppvärmningsformer.

Vad innebär direktverkande el?

Uppvärmning som sker med hjälp av elradiatorer (element) kallas direktverkande elvärme. Eftersom uppvärmningskostnaden ofta är hög för ett elvärmt småhus har intresset ökat för att minska behovet av direktverkande elvärme.

Vad kan jag göra för att minska elbehovet?

Luft/Luftvärmepump

Ett enkelt alternativ för att minska elanvändningen för uppvärmning är att installera en luft/luftvärmepump, även så kallad uteluftvärmepump eller komfortvärmepump. Elanvändningen inklusive hushållsel minskar normalt med cirka 20-25 procent eller mer efter installation av en luftluftvärmepump.

Pelletskamin

För att minska elanvändningen för uppvärmning kan också installation av en pelletskamin vara ett alternativ. Jämfört med en braskamin har pelletskaminen fördelen att eldning sker automatiskt och temperaturen i rummet styrs av en termostat. Pelletsförrådet i kaminen räcker vanligtvis ett eller två dygn. Det krävs en öppen planlösning för att värmen ska spridas i huset.

Solvärme

På sommarhalvåret kan du spara energi på att installera solfångare som producerar tappvarmvatten. Solvärme kan svara för nästan hälften av en normalfamiljs årliga varmvattenbehov. Ett normalstort system kan bestå av 4-6 m² solfångare som ansluts till en varmvattenberedare med cirka 300 liters volym. Passa på att investera i solvärme när du ändå ska byta varmvattenberedare så blir merkostnaden för solvärmen inte så stor!

Värmeåtervinning av ventilationsluften

I hus med mekanisk till- och frånluftsventilation går det att spara cirka 3 000 kWh/år genom att komplettera ventilationsaggregatet med en värmeväxlare (så kallat FTXaggregat). Värmeväxlaren överför en del av värmen i den uppvärmda frånluften till den inkommande tilluften. Ett ventilationsaggregat med värmeväxlare kostar från cirka 25 000 kr och så tillkommer kostnad för installation och dragning av ventilationskanaler

Byte av värmesystem

För att kunna ersätta hela elvärmebehovet med en annan energikälla, till exempel fjärrvärme, ved eller pellets, krävs först att du installerar ett vattenburet värmesystem. Kostnaden för byte till ett vattenburet värmesystem med nya radiatorer är cirka 5 000 – 6 000 kr per radiator, inklusive rördragning.

Mer information

Informationsblad om direktverkande ellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fjärrvärme

Fjärrvärme innebär att värme produceras i en stor anläggning istället för i många små värmepannor och värmepumpar. I Sverige produceras fjärrvärme till största delen med miljövänliga energikällor vilket gör den till ett bra val för uppvärmning. Fjärrvärme är mycket vanligt i stadskärnor, men finns även utbyggd i närområden, speciellt där det finns många flerfamiljshus.

Hur ser det ut i västra Gästrikland?

Hofors tätort får sin fjärrvärme från en anläggning på Ovakos område. Hofors Energi har en produktionsmix bestående av oförädlade biobränslen, elpanna, eldningsolja samt spillvärme.

Torsåker har en närvärmeanläggning som är biobränsleeldad och ägs och drivs av Bionär Närvärme AB.

Ockelbo har en närvärmeanläggning som är biobränsleeldad och drivs av Bionär Närvärme AB.

Storvik och Järbo tätorter har fjärrvärme från Sandviken Energi.

Sandviken har fjärrvärme från Sandviken Energi med en bränslemix i fallande skala: torv, spån, flis, bark, träpulver, skal av kaffebönor.

Västerberg har en biobränsleanläggning som ägs och drivs av Bionär Närvärme.

Österfärnebo har en biobränsle anläggning som drivs och ägs av Färnebo Varma.

Kungsberget har en biobränsle anläggning som drivs och ägs av Sense Asset AB.

Pellets

Bränslepellets är ett biobränsle som oftast är producerat av sågspån eller kutterspån. Den bränslepellets som används i Sverige idag produceras till största delen inom landet, även om en import förekommer. Eldning av bränslepellets ger arbetstillfällen och köpkraft i Sverige.

Vad behövs för att kunna elda pellets?

Pellets eldas med en pelletsbrännare i en ”vanlig” panna, i en panna med integrerad brännare eller i en pelletskamin. En pelletsbrännare kan oftast installeras i en befintlig panna. Om panna saknas eller är uttjänt, krävs även installation av en panna. För att eldning av pellets ska vara bekväm behövs en smidig hantering av bränslet.

Pellets kan köpas på tre olika sätt:

 • Småsäck - 16kg – främst avsedd för pelletskaminer
 • Storsäck – 700kg ca 1 kubikmeter
 • Bulk – Försäljning på lösvikt. Pelletsen blåses in i förrådet från en lastbil, förråd (helst < 4,5m3)

Fördelar

 • Pellets är betydligt billigare än olja och el och prisutvecklingen kommer med största sannolikhet att göra skillnaden ännu större.
 • Miljöanpassat och förnyelsebart bränsle – nettoutsläppet av fossil koldioxid är noll!
 • Oljeeldning i en normalvilla ger 6-7 ton koldioxid/år, vilket bidrar till växthuseffekten.
 • Låg investering, speciellt om en brännare kan installeras i befintlig panna.
 • Oftast inhemskt bränsle – ger arbetstillfällen och köpkraft i Sverige.
 • Bekvämt och enkelt sätt att elda biobränsle. Pellets tar mer plats än olja men mindre än ved. 1m3 pellets motsvarar 1/3 m3 olja eller 3,5 m3 ved.

Nackdelar

 • Kräver mer arbete jämfört med olja och el.

Att tänka på

 • Se till att den pelletsbrännare du tänker köpa är P-märkt.
 • Ett bulkförråd ger en bekväm hantering av bränslet. Vissa pelletsproducenter kan ge prisgarantier för några år framåt på pellets.
 • Kontakta skorstensfejaren, innan du byter till pelletsbrännare.
 • Har du ingen skorsten krävs bygganmälan

Mer information

Informationsblad om pelletslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Solfångare

Solens strålar kan omvandlas till energi som kan användas till värme och varmvatten med hjälp av solfångare.

När är solfångare användbar?

Solfångare som producerar värme och varmvatten är framför allt intressanta där man har ett behov av värme när solen lyser som starkast, det vill säga på sommaren. Byggnader och anläggningar som har behov av varmvatten under sommaren är mycket bra tillämpningsområden, exempelvis där det finns inom- eller utomhuspool. 
 
Solfångare är särskilt intressant när den kan kombineras med biobränslen. Då får du nära 100 procent förnybar värmeförsörjning tack vare att solfångaren kan stå för värme- och varmvatten­försörjningen på sommaren när bio­bränsle­anläggningen har lägre verkningsgrad, och biobränslepannan kan värma huset och varmvattnet vintertid när solfångaren ger mindre energi.

Värme och varmvatten

En viktig del i ett normalt värmesystem med solfångare är ackumulatortanken som lagrar den producerade värmen. Eftersom solen inte lyser kontinuerligt är det viktigt att kunna ta tillvara på och lagra så stor mängd värmeenergi som möjligt när solen lyser som mest.
 
Ett solfångarsystem som används till både värme och varmvatten kallas för ett kombisystem. Solfångaren kopplas då till en ackumulatortank som blir en central del av värmesystemet. Ackumulatortanken är också viktig i ett värmesystem med en biobränslepanna, för att systemet ska få en hög verkningsgrad.

Kostnader

I ett kombisystem kan 20 till 30 procent av energibehovet för värme och varmvatten täckas med solens hjälp. Ett kombisystem till en normalstor villa kostar cirka 4 000 - 6 000 kr per kvadratmeter solfångare. Kostnaden för ackumulatortanken tillkommer och brukar ligga på cirka 10 000 - 50 000 kr. För en villa är 10-15 m² solfångare och en ackumulatortank på cirka 750 liter vanligt.

Om man har direktverkande elvärme som uppvärmning är det en utmärkt lösning att installera ett solfångarsystem för varmvatten. I ett varmvattensystem
kan 50 procent av varmvattnet värmas via solfångare. Kostnaden för ett solvärmesystem med solfångare och  ackumulatortank för en normalstor villa ligger normalt mellan 25 000-40 000 kr.
 
Det finns även varmvattenberedare som är förberedda för solvärme. I hus med direktverkande el passar vanligtvis en varmvattenberedare på 250-500 liter med inbyggd solslinga och 4-8 m² solfångare.

Mer information

Informationsblad om solvärmelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ved

Vedeldning är av tradition ett vanligt sätt att värma villor i Sverige. En stor del av denna ved eldas i gamla och dåliga vedpannor med utsläpp av hälsovådliga ämnen som följd.

Att tänka på

Med en modern vedpanna med tillräckligt stor ackumulatortank reduceras dessa utsläpp betydligt.Utsläppen av sot är 100 gånger mindre och utsläppen av lättflyktiga gaser 20 gånger mindre.

För en bra förbränning är det också viktigt med en bra anläggning, men även en bra och modern anläggning kan ge upphov till stora utsläpp. Bränslet, veden, ska hanteras på ett sätt som gör att den är torr när den eldas.

Värmepump

Det finns flera olika typer av värmepumpar: bergvärme, jordvärme, luft-vatten, luft-luft eller ytvattenvärme.

Hur fungerar värmepumpar?

En värmepump är en "maskin" som tar värme från ett medium med låg temperatur och avger värme vid en högre temperatur. Det kan jämföras med ett kylskåp, d.v.s den hämtar värme på ett ställe och avger värme vid en högre temperatur på ett annat ställe. I ett kylskåp förs värme bort från insidan av skåpet och avger på utsidan, men värmepump förs värme bort från, till exempel marken och avges till huset värme- och tappvarmvattensystem.

Vilken värmepump ska jag välja?

Nedan presenteras förutsättningar som lämpar sig för de olika värmepumparna.

Bergvärmepump

 • Hus med något högre värmebehov
 • Tomt med rimligt avstånd till berg
 • Huset måste ha vattenburet distrubitionssystem

Ytjordsvärmepump

 • Hus med högre värmebehov
 • Hus med vattenburet värmesystem
 • Tomt som tillåter nedgrävning av slang

Grund- eller sjövattenvärmepump

 • Hus med närhet till vattendrag
 • Hus med långt avstånd till berg där inte bergvärme passar
 • Hus med något högre värmebehov
 • Hus med vattenburet värmesystem

Uteluftvärmepump

 • Luft-luftvärmepump passar för hus med direktverkande el, öppen planlösning och utan vattenburet distributionssystem
 • Luft-vattenvärmepump passar för hus med vattenburet distributionssystem
 • Hus belägna i Syd- och Mellansverige
 • Hus med ett lågt eller normalt behov av värme och varmvatten (OBS! Luft-luftvärmepump ger inget varmvatten)

Frånluftvärmepump

 • Hus med mekanisk ventilation
 • Komplement till annan uppvärmningskälla/källor

Mer information

Informationsblad om värmepumplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2020-03-10
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.