Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner.

Genom samarbete ökar vi förutsättningarna för att hela Sverige ska vara med och bidra till att uppnå de globala målen. Två tredjedelar av målen förutsätter insatser på lokal och regional nivå. Genom Agenda 2030 kan vi påverka lokalt såväl som globalt.

Glokala Sverige är ett samverkansprojekt mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Projektet finansieras av Sida. Hofors-, Ockelbo- och Sandvikens kommun är delaktiga i projektet.

Genom projektet får kommunerna del av utbildningsinsatser, föreläsningar, diskussioner och workshops. Det erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang. Eftersom mer än hälften av landets kommuner är med i projektet ges också stor möjlighet till erfarenhetsdelning och nätverkande kommuner emellan.

Läs mer om Glokala Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.