Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kart- och mättjänster

Kart- och Lantmäterienheten är en del av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för kartor och utför olika mätuppdrag i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartservice

Kartutdrag som krävs vid bygglovsansökan eller vid ansökan om borrning för bergvärme beställs vanligen hos Medborgarservice. För att beställa en nybyggnadskarta eller annat kartmaterial kontakta Kart- och Lantmäterienheten.

Självservice - Beställning av kartinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnad av bostadshus, industrier eller liknande ska du bifoga en nybyggnadskarta till din bygglovsansökan. Nybyggnadskartan visar tomten med exakta mått och höjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp. Med hjälp av nybyggnadskartan kan du skapa den situationsplan som också ska skickas med bygglovsansökan.

Självservice - Beställning av nybyggnadskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mätservice

Kart- och Lantmäterienheten kan hjälpa dig om du behöver få mätningsarbete utförd på din fastighet. Mätningar kan behövas vid följande tillfällen.

Självservice - Beställning av mätningstjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utstakning

I ditt bygglov kan det finnas krav på utstakning. Då sätter vi ut markeringar direkt på marken där byggnaden är tänkt att placeras. Efter det att huset eller anläggningen byggts kontrollerar vi att det ligger där bygglovet angav att det skulle placeras.

Självservice - Beställning av utstakninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Självservice - Beställning av utsättning/lägeskontroll i egen regilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gränsutvisning

Är du osäker på var gränsen går till din fastighet kan du beställa en gränsutvisning. Vid gränsutvisning kommer vi ut och markerar befintlig gräns. Från och med 1 oktober 2016 gör vi gränsutvisning även i Hofors och Ockelbo.

Självservice - Beställning av gränsutvisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att återutsätta nya gränsrör eller ändra en gräns krävs en lantmäteriförrättning.
I Hofors och Ockelbo kommun görs det av Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I Sandvikens kommun görs det av Kommunala Lantmäterimyndigheten (KLM) i Sandvikens Kommun.

Uppdragsmätning

Vi utför även uppdragsmätning på beställning.

Kartor

CX-kartan är en karta som bygger på material från Lantmäteriet och kommunerna.

Servicedeklaration

I servicedeklarationen finns en kort beskrivning av kart- och mättjänster i samband med byggande.

Kontakta Kart- och Lantmäterienheten

Kontakta Kart- och Lantmäterienheten

Sidan uppdaterad: 2017-10-12
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.