Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kart- och mättjänster

Organisation

Kart- och Lantmäterienheten är en del av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för kartor och utför olika mätuppdrag i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kart- och Lantmäterienheten inrymmer även Kommunala Lantmäterimyndigheten (KLM) i Sandvikens Kommun.

Kartservice

Kart- och Lantmäterienheten kan du kontakta för att beställa kartmaterial, till exempel kartunderlag som krävs vid bygglovsansökan eller vid ansökan om borrning för bergvärme.

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnad av bostadshus, industrier eller liknande ska du bifoga en nybyggnadskarta till din bygglovsansökan. Nybyggnadskartan visar tomten med exakta mått och höjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp. Med hjälp av nybyggnadskartan kan du upprätta den situationsplan som också ska skickas med bygglovsansökan.

Mätservice

Kart- och Lantmäterienheten kan hjälpa dig om du behöver få mätningsarbete utförd på din fastighet. Mätningar kan behövas vid följande tillfällen.

Utstakning

I ditt bygglov kan det finnas krav på utstakning. Då sätter vi ut markeringar direkt på marken där byggnaden är tänkt att placeras. Efter det att huset eller anläggningen byggts kontrollerar vi att det ligger där bygglovet angav att det skulle placeras.

För nuvarande gör vi inte utstakningar i Ockelbo kommun. För utstakning i Ockelbo kommun kontakta Gävle kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gränsutvisning

Är du osäker på var gränsen går till din fastighet kan du beställa en gränsutvisning. Vid gränsutvisning kommer vi ut och markerar befintlig gräns. Från och med 1 oktober 2016 gör vi gränsutvisning även i Hofors och Ockelbo.

För att återutsätta nya gränsrör eller ändra en gräns krävs en lantmäteriförrättning.
I Hofors och Ockelbo kommun görs det av Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I Sandvikens kommun görs det av Kommunala Lantmäterimyndigheten (KLM) i Sandvikens Kommun.

Uppdragsmätning

Vi utför även uppdragsmätning på beställning.

cX-Sandviken

Heltäckande karta över Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. Kartbasen är baserad på material från Lantmäteriet och kommunerna och är sökbar i Sandvikens kommun.

Servicedeklaration

I servicedeklarationen finns en kort beskrivning av Kart- och Lantmäterienhetens kart- och mättjänster.

Kontakta Kart- och Lantmäterienheten

Kontakta Kart- och Lantmäterienheten

Sidan uppdaterad: 2017-04-26
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.