Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Servicedeklaration –
Kart- och mättjänster i samband med byggande

Kort beskrivning tjänsterna

Kartunderlag för byggande

Vi levererar på beställning de kartunderlag som krävs i samband med bygglovprövning av ny, om- eller tillbyggnadsåtgärder. Vid enklare bygglov kan det räcka med ett utdrag ur vår digitala primärkarta, ett så kallat kartutdrag. Kartutdrag kan vanligen bygglovshandläggaren tillhandahålla. Vid större byggnationer kan det krävas en nybyggnadskarta. Ibland räcker det med en förenklad nybyggnadskarta.

Det är bygglovshandläggarna på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som avgör vilket kartunderlag som behövs för bygglovsprövningen.

Utstakning

Utstakning innebär att läget för en byggnad eller anläggning märks ut på marken så att läget stämmer med vad bygglovet anger.

En grovutstakning görs ofta innan markarbetet, schaktning och fyllning, påbörjas. När markarbetet är utfört görs därefter finutstakning innan byggnadsarbetet påbörjas. Krävs utstakning i samband med bygglov så finns uppgifter om detta i byggnadsnämndens startbesked.

Inmätning i efterhand

Inmätning i efterhand innebär en kontroll av att byggnad eller anläggning uppförts med läge i plan och höjd enligt bygglov.

Vi lovar

 • Att kostnadsfritt ge råd och upplysningar om våra kart- och mätningstjänster.
 • Att inom fem dagar efter vi tagit emot din beställning av kartutdrag leverera ett kartutdrag.
 • Att när din beställning av nybyggnadskarta inkommit, alltid kontrollera ute i fält för att försäkra oss om att innehållet i kartan stämmer överens med verklig­heten.
 • Att inom femton arbetsdagar efter vi tagit emot din beställning av nybyggnadskarta leverera en komplett nybyggnadskarta.
 • Att nybyggnadskartan levereras utskriven på papper samt om så önskas digitalt utan extra kostnad.
 • Att inom fem arbetsdagar från det vi tagit emot din beställning på utstakning ska utstakningen vara genomförd.
 • Att inom tre arbetsdagar efter vi tagit emot din beställning på inmätning i efterhand ska inmätningen vara genomförd. Du blir underrättad när vi gjort inmätningen.

Ovan nämnda tidsangivelser är anpassade efter normalärenden. Det kan i det enskilda fallet finnas omständigheter som ligger utanför vår kontroll och som förlänger eller försvårar handläggningen.

Ditt ansvar

 • Att beställa tjänsterna i god tid. Det är alltid bra att det finns en extra tidsmarginal.
 • Att vid beställning av nybyggnadskarta använda den e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finns på vår hemsida, www.sandviken.se. Du kan även hämta den eller beställa den hos oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Att det finns profilstolpar med god stabilitet nedslagna utanför byggnadens hörn då utstakning ska ske på profil. Du ansvarar också för att det finns s k profilbrädor tillgängliga på plats.
 • Att om du vill vara säker på att träffa en viss person vid besök på samhällsbyggnadsförvaltningen måste du boka tid med honom eller henne.
 • Att du betalar en avgift enligt gällande taxa för kart- och mättjänster.

Vid frågor eller tidsbokning

Har du frågor om kart- och mätningstjänster i samband med byggande eller vill boka tid med en handläggare kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via Medborgarservice 026-24 00 00.

Våra ordinarie öppettider är vardagar 08.00-17.00 (sommartid 08.00-16.00).

Vi vill veta vad du tycker

Du kan lämna synpunkter på kommunens tjänster. Skicka in din synpunkt via webbformuläret på www.sandviken.se eller ring Medborgarservice 026-24 00 00.

Sidan uppdaterad: 2017-05-16
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.