Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Servicedeklaration –
Kart- och mättjänster i samband med byggande

Kort beskrivning tjänsterna

Kartunderlag för byggande

Vi levererar på beställning de kartunderlag som krävs i samband med bygglovprövning av ny-, om-, eller tillbyggnadsåtgärder. Vid enklare bygglov kan det räcka med ett utdrag ur vår digitala primärkarta, ett så kallat kartutdrag. Kartutdrag kan vanligen Medborgarservice tillhandahålla. Vid större byggnationer kan det krävas en nybyggnadskarta. Ibland räcker det med en förenklad nybyggnadskarta.

Utstakning

Utstakning innebär att läget för en byggnad eller anläggning märks ut på marken så att läget stämmer med vad bygglovet anger.

En grovutstakning görs ofta innan markarbetet, schaktning och fyllning påbörjas. Då markerar vi med stakkäpp och spray direkt på marken. När markarbetet är utfört görs en finutstakning innan byggnadsarbetet påbörjas. Finutstakning görs med spikar satta i profiler. Mellan spikarna spänns sedan profiltråd upp som visar läget för byggnaden. Krävs utstakning i samband med bygglov så finns uppgifter om detta i samhällsbyggnadsnämndens startbesked.

Inmätning i efterhand

Inmätning i efterhand innebär en kontroll av att byggnad eller anläggning uppförts med läge i plan och höjd enligt bygglov.

Vi lovar

  • Att kostnadsfritt ge råd och upplysningar om våra kart- och mätningstjänster.
  • Att inom femton arbetsdagar efter vi tagit emot en komplett beställning av nybyggnadskarta leverera nybyggnadskartan.
  • Att nybyggnadskartan levereras utskriven på papper samt, om så önskas, digitalt utan extra kostnad.
  • Att inom fem arbetsdagar från det vi tagit emot din beställning på utstakning ska utstakningen vara genomförd. Om du önskar att din beställning ska genomföras senare än vad som utlovas, så tillgodoser vi det.
  • Att inom tre arbetsdagar efter vi tagit emot din beställning på inmätning i efterhand ska inmätningen vara genomförd. Du blir underrättad när vi gjort inmätningen.

Ditt ansvar är

  • Att beställa tjänsterna i god tid.
  • Att vid beställning av nybyggnadskarta i första hand använda den e-tjänstlänk till annan webbplats som finns på vår hemsida. Du kan även hämta en beställningsblankett eller beställa den hos Medborgarservice.
  • Att det finns stagade profiler av god stabilitet nedslagna utanför byggnadens hörn då utstakning ska ske på profil. Till pålar och tvärbrädor rekommenderas minst 2x4" och till stag 1x4".
  • Att du betalar en avgift enligt gällande taxa för kart- och mättjänster.

Vid frågor eller tidsbokning

Medborgarservice håller öppet alla helgfria vardagar kl 08.00-17.00 och fungerar som den första vägen in till kommunen. Många frågor tas om hand direkt av Medborgarservice. I de fall kontakt behövs med handläggare, hjälper Medborgarservice dig med det.

Vi vill veta vad du tycker

Du kan lämna synpunkter på kommunens tjänster. Skicka in din synpunkt via webbformuläretwww.sandviken.selänk till annan webbplats eller ring Medborgarservice 026-24 00 00.

Sidan uppdaterad: 2017-06-12
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.