Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartor och mätning

Kart- och lantmäterienheten är den del av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för kartor, geografisk information och utför olika mätningstjänster i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.


Kartportalen

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har en gemensam kartportal för kommuninvånarna i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. I denna kartportal finns bland annat kartskikt från översiktsplan, radonmätningar i klusterform, historiska kartor och detaljplaner.

Information om hur du använder Kartportalens olika funktioner finns via knappen som ser ut som en bok med ett frågetecken.

Drönarflygningar

I takt med att Sandviken växer ställs högre krav på en effektiv samhällsbyggnadsprocess. Flygning med drönare erbjuder en snabb insamling av data som kan användas till exempel ortofoton och höjdmodeller.

Vi på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning använder oss bland annat av drönare i arbetet med kartering, karta och data som i sin tur skapar mer insyn och förståelse för hur miljö och enskildas intressen påverkas i en bygg- och detaljplaneprocess.

Tjänster

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning utför även flygningar på beställning. Flygningen med drönare är en mycket effektiv metod och lämpar sig därför bra över stora geografiska områden och där kraven på låg osäkerhet inte är så stor.

Genom flygning med drönare kan vi bland annat framställa:

  • Flygbilder/video
  • Ortofoto
  • Höjdmodeller
  • Massberäkning
  • Kompletterande underlag för projektering

 

Här utför vi drönarflygningar nu

Klicka på objekten för mer information.
Obs! Om ingen information(områden) syns i kartan beror det på att inga flygningar pågår

Kontakta Kart- och lantmäterienheten

Telefon: 026-24 00 00 (Medborgarservice)
E-post: vgs@sandviken.se