Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartor och karttjänster

Kart- och lantmäterienheten är den del av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för kartor och utför karttjänster i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Beställning av kartor och karttjänster hittar du lite längre ner på denna sida eller i fältet självservice på höger sida.

Kartor

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har en gemensam kartportal för kommuninvånarna i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. I denna kartportal finns bland annat kartskikt från översiktsplan, radonmätningar i klusterform, historiska kartor och detaljplaner.

Kartportalen

Information om hur du använder Kartportalens olika funktioner finns under rubriken Stöd och hjälp i kartportalen.

Karttjänster

Kartinformation/ kartutdrag

Kartinformation/kartutdrag kan användas till många olika ändamål. Bland annat som underlag till situationsplaner för ansökningar av vissa bygglov, enskilt avlopp och bergvärme.

Kartinformation/kartutdrag kan levereras i olika format:

  • Papper (kostnadsfritt)
  • PDF (kostnadsfritt)

Nedanstående format debiteras enligt gällande taxa om handläggningstiden överstiger 15 minuter, tabell C7 för mer information.

  • DWG, DXF eller annat digitalt format.

Kontrollerat kartutdrag

Ett kontrollerat kartutdrag innehåller bland annat kontrollerad fastighetsindelning, befintliga byggnader, rättigheter och höjdkurvor. Det kontrollerade kartutdraget kompletteras med eventuell prickmark, utfartsförbud och U-områden från detaljplanen. Detta kan användas som underlag till situationsplaner för ansökan av bygglov.

Avgift för kontrollerat kartutdrag enligt gällande taxa, tabell C9 för mer information.

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnation av bostadshus, industrier eller liknande ska du bifoga en nybyggnadskarta till din bygglovsansökan. Nybyggnadskartan visar fastigheten med exakta mått och höjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp. Med hjälp av nybyggnadskartan kan du skapa den situationsplan som också ska skickas med bygglovsansökan.

Avgift för nybyggnadskarta enligt gällande taxa, tabell C1 för mer information.

Vad kostar kart- och mätningstjänster?

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.