Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartor och karttjänster

Kart- och lantmäterienheten är den del av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för kartor och utför karttjänster i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Beställning av kartor och karttjänster hittar du lite längre ner på denna sida eller i fältet självservice på höger sida.

Kartor

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har en gemensam kartportal för kommuninvånarna i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. I denna kartportal finns bland annat kartskikt från översiktsplan, radonmätningar i klusterform, historiska kartor och detaljplaner.

Kartportalen

Information om hur du använder Kartportalens olika funktioner finns under rubriken Stöd och hjälp.

 

Klicka för att öppna kartportalen

CX-kartan

CX-länskartan är en heltäckande adresskarta över Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. Innehållet i kartan bygger på material från Lantmäteriet och kommunerna. Förutom adresser så innehåller kartan också samhällsnyttig information.

Karttjänster

Kartinformation/ kartutdrag

Kartinformation/kartutdrag kan användas till många olika ändamål. Bland annat som underlag till situationsplaner för ansökningar av vissa bygglov, enskilt avlopp och bergvärme.

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnation av bostadshus, industrier eller liknande ska du bifoga en nybyggnadskarta till din bygglovsansökan. Nybyggnadskartan visar fastigheten med exakta mått och höjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp. Med hjälp av nybyggnadskartan kan du skapa den situationsplan som också ska skickas med bygglovsansökan.