Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kommunens planarbete

Under följande rubriker finns information om pågående planer och utredningar.

Översiktsplan

Översiktsplaner är en vägledning till ändamålsenlig struktur av bl.a. bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder. Vidare ska översiktsplaner främja goda miljöförhållanden samt en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden, energi och råvaror samt även främja en ur social synpunkt god livsmiljö.

Detaljplaner

Detaljplaner/områdesbestämmelser reglerar hur man får bygga inom olika områden. De detaljplaner som vi vill samråda med myndigheter, föreningar, sakägare med flera finns redovisade under Pågående detaljplaner. Vi har detaljplaneärenden utöver de som finns redovisade här som vi fått uppdrag på av Västra Gästriklands samhällsbyggnads­nämnd men inte är klara än för ett första samråd. Gällande detaljplaner finns i Planarkivet.

Utredningar

Här presenteras aktuella utredningar som berör infrastruktur av varierad inriktning. Utredning om bebyggelse runt Storsjön

Plan- och Byggenheten vid Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning handlägger planärenden inom ramen för nämndens myndighetsroll. Läs mer om Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Mer information

För upplysningar kring översiktsplanearbetet och detaljplanering, kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning, 026-24 00 00.

Sidan uppdaterad: 2017-04-12
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.