Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Flygbild som visar del av centrala Sandviken

Kommunens planarbete

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar användningen av mark- och vattenområden. Genom en detaljplan kan kommuner pröva om exempelvis en viss byggnation är lämplig. En detaljplan ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt dess gränser. Genom en detaljplan kan kommuner även reglera bland annat omfattningen av bebyggelsen samt fastighetsstorlekar och kan bestå av en eller flera fastigheter. En detaljplan är juridiskt bindande och består i de flesta fall av en plankarta med tillhörande planbeskrivning.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs, ändras eller ersätts. Arbetet med att ta fram en detaljplan kan variera från några månader till flera år beroende på ärendets komplexitet.

Hitta gällande detaljplaner

Vad kostar en detaljplan?

Kommunen tar ut en planavgift för att täcka kostnaderna för arbetet med detaljplanen. Se plan- och byggtaxa för respektive kommun här nedan.
Det tillkommer även avgift för planbesked, avgiften debiteras även fast planbeskedet blir negativt. Avgiften för planbesked debiteras i samband med beslut om planbesked och avräknas inte från kommande planavgift vid upprättande av detaljplan.

En beskrivning på hur processen med att ta fram en detaljplan ser ut hittar du här:

Mer information

För upplysningar kring detaljplanering, översiktsplanearbetet samt strategisk planering, kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning, 026-24 00 00.

Sidan uppdaterad: 2020-10-23
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.