Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kommunens planarbete

Under följande rubriker finns information om pågående planer och utredningar.

Detaljplaner

Detaljplaner/områdesbestämmelser reglerar hur man får bygga inom olika områden.

Aktuella detaljplaner som vi vill samråda med myndigheter, föreningar, sakägare med flera finns tillgängliga för att alla berörda ska kunna lämna synpunkter. Vi har även detaljplaneärenden utöver de som finns redovisade här som vi fått uppdrag på av Västra Gästriklands samhällsbyggnads­nämnd men inte är klara än för ett första samråd.

Detaljplaner som vunnit laga kraft, d.v.s. antagits och ej överklagats inom tidsramen för överklagande finns i planarkivet. Här kan du se vad som gäller för det område du är intresserad av.

Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om hur kommunen långsiktigt vill utveckla den fysiska miljön. Översiktsplanen vägleder oss när vi planerar bostäder, industriområden, handelscentrum, gator och vägar, åkermark, naturområden, ger bygglov m.m. – alltså hur vi använder mark och vatten. Plan- och bygglagen reglerar hur detta ska gå till.
Översiktsplanering

Mer information

För upplysningar kring översiktsplanearbetet och detaljplanering, kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning, 026-24 00 00.

Sidan uppdaterad: 2017-06-22
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.