Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om hur kommunen långsiktigt vill utveckla den fysiska miljön. Översiktsplanen vägleder oss när vi planerar bostäder, industriområden, handelscentrum, gator och vägar, åkermark, naturområden, ger bygglov m.m. – alltså hur vi använder mark och vatten. Plan- och bygglagen reglerar hur detta ska gå till.

Plan- och bygglagen (PBL), 3 kap anger att:

  • 1 § Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.
  • 2 § Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

    Hela lagtexten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PBL kunskapsbankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Boverket) finns mycket bra och utförlig information och vägledning om Plan- och bygglagen och hur översiktplanen förhåller sig till detaljplaner och byggande.

Mer information

Boverket - Översiktsplaneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Boverket - Planprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-03-20
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.