Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för ”Genomfart Hofors E16”

Antagande

Planen antogs av kommunfullmäktigae i Hofors den 2016-11- 14.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en genomfart med bättre framkomlighet och en mer trafiksäker genomfart genom Hofors tätort.

Genomförandet av detaljplanen innebär att Hofors kommun löser in fastigheter (kvartersmark) som blir allmän platsmark. Hofors kommun kommer senare att tillhandahålla allmän platsmark som vägområde.
Planförslaget har reviderats och en vändplats har skapats vid Murargatan samt att grundkartan har korrigerats med symboler och aktuellt höjdsystem.

Ärendet är överklagat och hanteras i mark- och miljödomstolen.

 

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Mer information

Sidan uppdaterad: 2017-09-06
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.