Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Hagaparken, del av  Hofors 13:161 m. fl.

Granskning

Förslag till detaljplan är utställd för granskning under perioden 7 juli till 4 augusti.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för växthusodling i Hagaparken (del av Hofors 13:161 m. fl.) Inom området kommer det även att finnas möjlighet för forskning, utbildning samt mindre försäljning av de odlade produkterna. Verksamheten beräknas omfatta ett 40-tal arbetstillfällen. Förslaget innebär att parken tas i anspråk för enskilt ändamål. En mindre del av nuvarande park behålls som park.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Mer information

Sidan uppdaterad: 2017-07-07
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.