Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Hofors 11:54 m.fl. (Resecentrum Robertsholm)

Granskning

Förslag till detaljplan är ute för granskning under perioden 23 juni - 14 juli.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omgestaltning av området framför järnvägsstationen i Robertsholm. Den tänkta utformningen av området skapar separerade trafikslag med avsikt att öka trafiksäkerheten och framkomlighet för busstrafiken. Den nya gestaltningen ger även möjlighet att anlägga en ny busshållplats med tydligare koppling till spårområdet.

I planen ändras även användningen för fastigheten Hofors 11:173 från järnvägsändamål till bostäder då det är den huvudsakliga användningen idag.

Kontaktinformation

Medborgarservice

Tel. 026-24 00 00

Mer information

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)
PlankartaPDF (pdf, 232 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 394 kB)
BullerutredningPDF (pdf, 3 MB)
Geoteknisk undersökningPDF (pdf, 7.4 MB)

Sidan uppdaterad: 2017-06-22
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.