Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Detaljplan för Ovanåker 2:15 samt Solberga 1:6.

Torsåker, Hofors kommun.

Samrådet är avslutat, bearbetning av granskningshandlingar pågår

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen så att de stämmer överens med de ändamål som dem används till idag. Den nya markanvändningen föreslås bli industriändamål respektive teknisk anläggning med avsikt att göra nuvarande markanvändning planenlig. Norr om återvinningsstationen ges även möjlighet att utöka ytterligare industriverksamheter.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Sidan uppdaterad: 2018-08-17
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.