Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Ovanåker 2:15 samt Solberga 1:6.

Torsåker, Hofors kommun.

Nästa steg i processen är antagande.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen så att de stämmer överens med de ändamål som dem används till idag. Den nya markanvändningen föreslås bli industriändamål respektive teknisk anläggning med avsikt att göra nuvarande markanvändning planenlig. Norr om återvinningsstationen ges även möjlighet att utöka ytterligare industriverksamheter.

Planhandlingar

Om du har synpunkter på planförslaget skall du, enligt Plan- och bygglagen 3 kap 15 §, skriftligen lämna dem antingen via e-post till: vgs@sandviken.se eller med brev till Sandvikens kommun, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning, 811 80 Sandviken, senast den 2018-11-26.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-12-12
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.