Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Detaljplan för resecentrum Robertsholm, Hofors 11:54 m. fl.

Hofors, Hofors kommun

Överklagad

Detaljplanen har antagits och sedan överklagats. Överklagan är ställd till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omgestaltning av området framför järnvägsstationen i Robertsholm. Den tänkta utformningen av området skapar separerade trafikslag med avsikt att öka trafiksäkerheten och framkomlighet för busstrafiken. Den nya gestaltningen ger även möjlighet att anlägga en ny busshållplats med tydligare koppling till spårområdet.

I planen ändras även användningen för fastigheten Hofors 11:173 från järnvägsändamål till bostäder då det är den huvudsakliga användningen idag.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00


Sidan uppdaterad: 2018-07-10
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.