Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Gransäter 5

Bygg- och miljöförvaltningen inom Ockelbo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Gransäter 5. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för annan verksamhet på fastigheten.

Detaljplaneförslaget har varit ute på samråd för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan. Synpunkterna kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse som också ska innehålla kommunens kommentarer och förslag med anledning av synpunkterna. Därefter kommer detaljplanen att ställas ut för granskning.

Mer information

Sidan uppdaterad: 2016-04-08
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.