Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Prästbordet 1:16, 1:17 samt delar av Prästbordet 1:15 och Gäveränge 2:77

Granskning

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning inbjuder till granskning av:

Detaljplan för ”Detaljplan för Prästbordet 1:16, 1:17 samt delar av Prästbordet 1:15 och Gäveränge 2:77, Ockelbo kommun och tätort, Gävleborgs län”

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en annan användning av fastigheten Prästbordet 1:17 för att möjliggöra att fastigheten används för boende. Detaljplanen tar bort delar av ett område som tidigare redovisats som Allmänt ändamål inom fastigheterna 1:15 och Gäveränge 2:77, för fastigheten Prästbordet 1:16 tas möjligheterna för småindustri bort och bostadsändamål och kontor behålls för fastigheten.

Granskningstiden är 2016-07-20 - 2016-08-10.

Under granskningsperioden finns planhandlingarna utställda på informationskontoret i Ockelbo med öppettider:

Mån-fre 08.00-16.30, lör 10.00–14.00

Har ni synpunkter på planförslaget är det viktigt att ni lämnar dessa skriftligt. Dessa synpunkter ligger till grund för rätten att överklaga, efter att planen är antagen, om synpunkterna inte blivit tillgodosedda.

Synpunkterna vill vi ha in senast onsdagen den 10 augusti 2016. Skicka dina synpunkter till:

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Plan- och byggenheten
811 80 Sandviken

E-post: vgs@sandviken.se

Upplysningar lämnas av Medborgarservice 026-24 00 00.

Mer information

Sidan uppdaterad: 2016-07-15
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.