Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Skogsarbetarbyn

Tillägg till gällande detaljplan.

Syftet med tillägget till gällande byggnadsplan är att utöka skyddet av området genom utökad bygglovsplikt.

Skogsarbetarbyn har så stora arkitektoniska och kulturhistoriska kvalitéer att exteriöra förändringar i princip bör undvikas. Kraftigt ombyggda hus minskar fastighetens värde utifrån en kulturhistorisk utgångspunkt och dessa kan vara svåra att återskapa. Val av felaktiga material vid
renovering eller byte av någon byggnadsdel kan på samma sätt förändra området på ett olyckligt sätt. Små förändringar under en lång tid kan leda till att förståelsen för området går förlorad.

Ni erbjuds härmed att delta i samrådet och lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Detaljplanen finns för genomläsning på Ockelbo biblioteket, Södra Åsgatan 30.

Synpunkter lämnas senast den 29 januari 2016. Den som inte framfört synpunkter senast då kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Mer information

Sidan uppdaterad: 2016-04-08
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.