Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Vi 1:16

Ockelbo kommun

Nästa steg i planprocessen är antagande.

Beskrivning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse i attraktiv boendemiljö på en del av fastigheten Vi 1:16. Bostadsbebyggelsen ska utformas på ett sätt så landskapsbilden inte förvanskas. Bebyggelsen ska också anpassas till omkringliggande byggnader med krav på höjd och utformning. Placeringen av bebyggelsen ska utföras och anpassas för att minimera ianspråktagande av jordbruksmark.

Planhandlingar

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2019-04-10
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.