Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kartbild över planområdet vid fastigheten Åsen 22:1 i Kungsgården, Sandvikens kommun

Detaljplan för del av Åsen 22:1

Kungsgården, Sandvikens kommun

 

Granskningen är avslutat, bearbetning av antagandehandlingar pågår

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsändamål i befintliga
byggnader. Detaljplanen möjliggör också för befintlig verksamhet i form av
samlingslokaler eller framtida annan centrumanvändning. Byggnaderna har
ett högt kulturmiljövärde och skyddas i detaljplanen.

Förslaget följer intentionerna i gällande översiktsplan.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

 

Sidan uppdaterad: 2018-08-17
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.