Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Detaljplan för del av fastighet Sätra 33:1 samt Sätra 1:111

Sandviken, Sandvikens kommun

Granskning

Nästa steg i processen är granskning.

Beskrivning

Planen syftar till att möjliggöra för bostadsändamål på del av fastigheten
Sätra 33:1, som idag är planlagd som park. Planen medger en
fastighetsreglering från Sätra 33:1 till Sätra 1:111, samt stycka av och bilda
en helt ny bostadsfastighet från Sätra 33:1.

Kontaktinformation

Medborgarservice

Tel. 026-24 00 00

Mer information

Sidan uppdaterad: 2018-06-18
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.