Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för del av Kv Trumpeten

Överklagad

Beslutet att anta detaljplanen är överklagat. Detaljplaneförslaget har därför översänts till mark- och miljödomstolen för prövning.

Beskrivning

Detaljplanen omfattar del av kvarteret Trumpeten som i dagsläget utgörs av en gräsbevuxen bollplan, en obebyggd tomt för bostäder i två våningar, samt en befintlig tegelbyggnad med tillhörande komplementbyggnader.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder på fastigheterna Trumpeten 20 och 14 samt del av Trumpeten 13. Planen syftar även till att möjliggöra äldreboende (vård) i befintlig byggnad på Trumpeten 13. Planen möjliggör centrumverksamhet samt ett mindre parkstråk för gång- och cykeltrafik.

Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Förslaget avviker inte från intentionerna i översiktsplanen.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Planhandlingar

PlankartaPDF (pdf, 321.3 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 203.6 kB)


Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-11-13
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.