Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Tuna handelsområde

 

Beskrivning

Planen syftar till att få en flexiblare detaljplan som inrymmer markanvändning handel, småindustri, fordonsservice, lager och kontor. Planändringen syftar till att få en markanvändning som bättre kan svara upp till den efterfrågan som finns på marknaden. Planområdet ligger i ett strategisk och logistisk bra läge efter E16. Ur stadsbildssynpunkt är det viktigt att få ett enhetligt och attraktivt handels- och verksamhetsområde. Utefter Järbovägen planeras en utbyggnad av gång- och cykelväg vilket inryms efter planens östra del i naturmarken. En viktig del i planen är att få en tillfredsställande trafiklösning mot Järbovägen. Detaljplanen inrymmer även cirkulationsplatsen efter Järbovägen.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Mer information

Sidan uppdaterad: 2018-07-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.