Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för skola, vård och bostäder, del av Storvik 12:90 mfl

Granskning

Detaljplanen är på granskning. Sista dag att lämna synpunkter är den 15 juni 2017.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggrätt för skoländamål samt utreda andra lämpliga markanvändningar i området som omges av Vallbyvägen samt Hesselgrens väg i Storvik. Bakgrunden till den nya detaljplanen är en ansökan om planbesked för utbyggnad av den befintliga förskolan Bullerbyns förskola. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Mer information

Sidan uppdaterad: 2017-05-22
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.