Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Snöplogen 1

Storvik, Sandvikens kommun

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 19 mars. Planen förväntas vinna laga kraft 3 veckor efter att protokollet justerats.

Beskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra för inrättande av en räddningsstation i
befintliga lokaler. Detaljplanen ska också möjliggöra för markanvändningen
småindustri. Området som detaljplanen befinner sig på har ett högt
kulturmiljövärde utifrån volym och placering vilket skyddas i detaljplanen i
form av prickmark samt restriktioner för maximal byggnadshöjd.

Planhandlingar

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2019-03-25
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.