Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Sörby 1:118 med flera, Bostäder vid Storsjön

Sandvikens kommun

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att utöka gällande byggrätt för bostäder för ett
antal fastigheter i Ursabodarna strax norr om Årsunda. Planens
genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses
i 6 kap. 11 § miljöbalken. Förslaget avviker inte från intentionerna i
översiktsplanen. Förändringar som gjorts efter samrådet är sammanfattade i samrådsredogörelsen som finns bifogad nedan.

Synpunkter

Om du har synpunter, skicka dessa skriftligen senast 30 juli 2018 via e-post till vgs@sandviken.se eller till:

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Planhandlingar


Sidan uppdaterad: 2018-07-06
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.